×

Menu

Kontakt os
tlf. 60 83 98 89 eller
på mail info@lzk.dk

Betinget frakendelse af kørekort

Dit kørekort er ikke blot et plastikkort, men også et tegn på frihed og ansvar på vejen. Men hvad sker der, når du overtræder reglerne? Betinget og ubetinget frakendelse af kørekortet er to mulige konsekvenser. Men hvad betyder det egentlig? Her har vi samlet alt, du skal vide, om betinget frakendelse af førerretten. Lad os dykke ned i detaljerne.

Hvad er en betinget frakendelse af kørekortet?

En betinget frakendelse er ikke en fuldstændig frakendelse af dit kørekort. For at bevare din førerret skal du bestå en kontrollerende køreprøve inden for en bestemt frist, som politiet meddeler. Dette indebærer både en teoriprøve og en praktisk køreprøve. Hvis du ikke består disse prøver inden den givne frist, vil din førerret blive ubetinget frakendt.

Betinget frakendelse:

Selvom dit kørekort bliver betinget frakendt, kan du fortsat køre i den periode, politiet har angivet. Overtræder du dog reglerne i denne periode, risikerer du en ubetinget frakendelse.

Ubetinget frakendelse:

Her tager politiet dit kørekort fra dig, og du må ikke længere køre bil. Genoptagelse af retten til at køre efter en sådan frakendelse er mere kompleks og dyrere, da du skal generhverve dit B-kørekort og eventuelle andre kategorier, du tidligere havde.

Forskel på betinget og ubetinget frakendelse af kørekort

Hovedforskellen er, at en betinget frakendelse giver føreren en chance for at rette op på fejlen, mens en ubetinget frakendelse straks fratager føreren retten til at køre bil, typisk for en bestemt periode.

Hvornår kan man få sit kørekort betinget frakendt?

Der kan være forskellige årsager til betinget frakendelse, herunder:

– Manglende hensyn til færdselssikkerhed.

– Overtrædelse af hastighedsgrænser med over 60%.

Spirituskørsel med en promille mellem 0,5 og 1,20.

– Tre klip i kørekortet inden for tre år

– Undladelse af hjælp efter et uheld.

Hvordan fungerer betinget frakendelse?

Hvis du får dit kørekort betinget frakendt, er der vigtige punkter, du skal være opmærksom på:

– Politiet vil indkalde dig til en kontrollerende køreprøve i din e-boks.

– Selvom du har fået en betinget frakendelse, beholder du dit kørekort. Men der er en betingelse: Du skal bestå en kontrollerende køreprøve inden for en frist, typisk 6 måneder, som fastsættes af politiet.

– Denne kontrollerende køreprøve indeholder både en teoriprøve og en praktisk køreprøve.

– Du er ikke forpligtet til at tage teori- eller køreundervisning inden den kontrollerende køreprøve, men mange vælger at genopfriske deres viden.

– For at søge om generhvervelse, skal du møde fysisk op hos en køreskole og udfylde en ansøgning. Derudover skal du medbringe det brev, du har fået fra Politiet.

Prøvetid: Betinget frakendelse af kørekort i 3 år

Når du modtager en betinget frakendelse af dit kørekort, mister du ikke umiddelbart din førerret – så længe du består den kontrollerende køreprøve. Derimod får du en prøvetid.

Dette refererer til en periode på 3 år, hvor du vil være under skærpede forhold. Det betyder, at du i en 3-årig periode efter en betinget frakendelse af førerretten skal undgå alvorlige trafikforseelser for at undgå en ubetinget frakendelse.

Frakendelse af kørekort fart

Når man er fører af en personbil, vil en overskridelse af den tilladte hastighed med mere end 60%, eller hvis man kører med en hastighed over 160 km/t, føre til en betinget frakendelse. Kører du mere end 100 % for stærkt – altså over det dobbelte af den tilladte hastighed – kan du i stedet se frem til at få førerretten frakendt ubetinget.

Reglerne skærpes yderligere, hvis du kører i en personbil med anhænger, lastbil eller på strækninger med vejarbejde. I sådanne situationer vil en overskridelse af den tilladte hastighed med mere end 40% resultere i en betinget frakendelse af dit kørekort.

Byzoner – 50 km/t

I byzoner eller et andet sted med en hastighedsgrænse på 50 km/t får du en betinget frakendelse af kørekort for hastighed mellem 81 og 100 km/t i en personbil. Kører du med trailer eller på en strækning med vejarbejde, bliver dit kørekort betinget frakendt, hvis du kører 71 km/t eller derover.

Landevej – 80 km/t

På landevejsstrækninger og lignende, hvor der er en fartgrænse på 80 km/t, vil din førerret blive frakendt betinget, hvis du kører 129-160 km/t i en personbil. Har du derimod anhænger på eller kører gennem vejarbejde, er grænsen for en betinget frakendelse 113 km/t.

Motorvej – 110-130 km/t

Kører du mellem 160 og 199 km/t i bilen på motorvejen – uanset om fartgrænsen er 110 eller 130 km/t – bliver dit kørekort frakendt betinget. Hvis du kører med trailer, campingvogn eller anden anhænger på motorvejen, må du som udgangspunkt kun køre 80, og derfor er det stadig 113 km/t, der er grænsen for, hvornår kørekortet bliver frakendt betinget. Er din anhænger tempo 100-godkendt, er grænsen for en betinget frakendelse 141 km/t.

Betinget frakendelse af kørekort pris

Der er omkostninger forbundet med frakendelse og generhvervelse af førerretten. Disse inkluderer bøder, gebyrer for de obligatoriske køre- og teoriprøver samt betaling for undervisning hos en kørelærer.

Betinget frakendelse af kørekort bøde

Ud over frakendelsen gives bøder for trafikovertrædelser. Bødens størrelse afhænger af overtrædelsens art og omfang. Hvis din førerret bliver betinget frakendt på grund af hastighedsoverskridelse (over 60%), vil fartbøden og bødetillæg koste alt fra 5.200,- til 14.700,- afhængigt af hastigheden.

Betinget frakendelse af kørekort generhvervelse

For at generhverve kørekortet efter en betinget frakendelse, skal føreren bestå den førnævnte kontrollerende køreprøve. Den praktiske og teoretiske køreprøve tages gennem en køreskole. Hos LZ Køreskole koster dette 4.500,- efter en betinget frakendelse. Denne pris inkluderer en teorilektion, 60 minutters kørsel og leje af skolevogn til den praktiske prøve. Ud over dette beløb, skal du betale et prøvegebyr på 890 kr. Når du tager din teoriprøve, vil du få tilsendt en betalingsanmodning via e-boks.

Må man køre bil med betinget frakendelse?

Det spørgsmål, vi oftest får om betinget frakendelse af førerretten, er “Må man køre bil?” Ja, under en betinget frakendelse må man fortsat køre bil. Dog skal føreren være særligt opmærksom på at overholde trafikreglerne for at undgå en yderligere og muligvis ubetinget frakendelse.

Værd at vide:

Hvis dit kørekort bliver betinget frakendt, skal du gennemgå en kontrolprøve inden for en given frist (ofte 6 måneder). Denne prøve inkluderer både teori og praksis. Selvom det ikke er et krav, vælger mange at tage teori- eller køreundervisning inden prøven for at forberede sig bedst muligt.

Hvad hvis jeg dumper?

Du får kun to chancer for hver prøve. Hvis du dumper en prøve tredje gang, vil du miste dit kørekort i alle kategorier. I så fald må du ikke køre bil, før du har gennemført og bestået både teoretisk og praktisk undervisning – nøjagtigt som da du tog dit kørekort første gang. Det betyder også, at du ikke automatisk generhverver førerretten til andre kategorier, dit kørekort tidligere gjaldt.

Hvordan kan LZ Køreskole hjælpe?

Hos LZ Køreskole står vi klar til at assistere dig med generhvervelse af dit kørekort. Vores pakketilbud hjælper dig med forberedelse til den kontrollerende køreprøve. Med vores erfarne kørelærere i ryggen vil du kunne få den nødvendige viden for at bestå prøven med glans. Vi tilbyder også ekstra køretimer, så du kan øve dig og forberede dig til den rigtige køreprøve, så du skal ikke bekymre dig om at dumpe.

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om noget? Du er altid velkommen til at ringe til os eller besøge vores kontor på Østre Stationsvej 33, 2. sal, 5000 Odense i vores åbningstider.

Oftest stillede spørgsmål

Image