×

Menu

Kontakt os
tlf. 60 83 98 89 eller
på mail info@lzk.dk

Klip i kørekort

I Danmark kan man få klip i sit kørekort ved overtrædelse af færdselsreglerne, herunder ved hastighedsoverskridelser over 30% eller andre trafikforseelser. Klippekort-ordningen gælder blandt andet kørekort til personbil, lastbil, bus og MC kørekort. Klip i kørekortet udløser et obligatorisk bidrag til Offerfonden på 500 kr. – ud over bøden for forseelsen. Men hvornår får man egentlig klip i kørekortet? Her vil vi gøre vores bedste for at give dig et overblik over reglerne for klip i kørekortet.

Hvor mange klip i kørekortet kan man få?

Der er flere overtrædelser, der kan udløse et klip i kørekortet, og der er sådan set ingen øvre grænse for, hvor mange klip-udløsende forseelser, du kan blive straffet for på én gang. Ved tre klip i kørekortet frakendes førerretten betinget, uanset hvilke forseelser der har medført klippene. Frakendelse ved tredje klip sker kun, hvis de tre overtrædelser er begået inden for en treårig periode. En betinget frakendelse betyder, at du fortsat må køre bil, men du skal bestå en orienterende teori- og køreprøve for at beholde din førerret.

2 klip i kørekortet under 21 år

Unge bilister under 21 år kan få kørselsforbud ved andet klip i kørekortet i løbet af de første tre år efter, at de har fået kørekort. Kørselsforbuddet betyder, at kørekortet skal afleveres til politiet, og at bilkørsel først er tilladt igen, når generhvervelse af kørekort er gennemført, og en kontrollerende køreprøve er bestået. Det har i virkeligheden ikke så meget med alderen at gøre; reglen er, at du kun har 2 klip inden en ubetinget frakendelse de første 3 år efter du har erhvervet kørekortet første gang. Hvornår får man 3 klip? Når du har haft kørekortet i 3 år, får du det 3. klip.

Hvornår kan man få klip i kørekortet?

Du kan faktisk få klip i dit kørekort, selvom du ikke har erhvervet det endnu – for eksempel hvis du kører bil uden kørekort. Dette klip vil blive gemt, så når du får dit kørekort, har du kun én chance inden du får en ubetinget frakendelse indenfor de første 3 år. Får du to eller flere klip, inden du har taget kørekortet, får du i teorien en ubetinget frakendelse – det betyder i praksis, at dit kørekort bliver udsat, fordi du nu har kørselsforbud i en periode.

Hvor stærkt skal man køre for at få et klip?

Hvor hurtig skal man køre for at få et klip? Som nævnt giver fartbøder klip, hvis der er tale om en overskridelse på mere end 30%, men stadig under 60%, der er grænsen for frakendelse af kørekortet. Kører du 160 km/t eller hurtigere, eller kører du mere end 60% over det tilladte, får du frakendt kørekortet betinget.

Klip i kørekort fart:

Tilladt fart Klip-udløsende fart
50 km/t 66-80 km/t
60 km/t 79-96 km/t
70 km/t 92-112 km/t
80 km/t 105-128 km/t
90 km/t 118-144 km/t
100 km/t 131-159 km/t
110 km/t 144-159 km/t

Hvis du overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 % på en motorvej, hvor hastighedsgrænsen er 130 km/t, vil du modtage en betinget frakendelse af dit kørekort.

Hvis du kører mere end 60 % over hastighedsgrænsen, eller når 160 km/t eller mere i en personbil, varebil eller på en motorcykel, vil dette også resultere i en betinget frakendelse af kørekortet.

For kørsel med anhænger eller i større køretøjer, som for eksempel lastbiler, medfører en overskridelse af hastighedsgrænsen med mere end 40 % en betinget frakendelse af kørekortet.

Ved hastighedsoverskridelser på mere end 100 % af fartgrænsen (men minimum 100 km/t) for ethvert køretøj, vil kørekortet blive frakendt ubetinget for en periode.

For at beregne den bøde, der kan være gældende for overskridelse af hastighedsgrænsen, kan du se fartbøde takster her.

Hvornår får man klip i 50 zone?

I byzoner og andre steder med en hastighedsgrænse på 50 km/t får du et klip i kørekortet, hvis du kører mellem 66 og 80 km/t i en almindelig personbil. Det er en fartoverskridelse på 30-60%. Hastighedsoverskridelser under 30% giver “kun” en bøde på 1.200-1.800 kr. Kører du mere end 60% for stærkt, får du en betinget frakendelse af kørekortet. Hvor hurtigt må man køre med trailer? Kører du med en anhænger, i lastbil eller andre større køretøjer, bliver kørekortet frakendt betinget ved overskridelser på 40% eller derover – i en 50 zone er 70 km/t 40% for hurtigt.

Hvornår får man klip på motorvej?

På en motorvej, hvor du må køre 110 km/t, får du et klip, hvis du kører med en hastighed på 144-159 km/t – det er cirka 30-45% mere end det tilladte. Det skyldes, at 160 km/t er en fast skillegrænse mellem klip og betinget frakendelse. Kører du mere end 30% for hurtigt på en motorvejsstrækning med en hastighedsgrænse på 130 km/t, udløser det altså en betinget frakendelse af kørekortet. Kører du 200 km/t eller derover på en motorvej (uanset fartgrænse), inddrager politiet dit kørekort.

Hvad giver klip i kørekortet?

Brug af håndholdt elektronik under kørslen og overtrædelse af fartgrænsen er nogle af de mest hyppige årsager til, at folk får et klip – så hold fingrene væk fra mobilen, GPS’en, smartwatch osv mens du kører. Den regel gælder forresten også, når du cykler og kører på el-løbehjul. Benytter du en håndholdt mobil, computer, tablet, smartwatch, GPS eller lignende, mens du kører bil, giver det en bøde på 1.500 kr. samt de obligatoriske 500 kr. til Offerfonden.

Det er ikke kun fartoverskridelser, der kan udløse et klip. Du får også et klip i kørekortet, hvis du ikke overholder reglerne for overhaling – for eksempel overhaling ved fodgængerfelt, overhaling på trods af forbud eller overskridelse af spærrelinjer under overhaling, men du kan også få et klip, hvis du øger farten, mens en anden overhaler dig. Det giver også et klip, hvis du ikke kan overholde ubetinget vigepligt, kører over for rødt, kører for tæt på forankørende eller til fare eller unødig ulempe for andre.

Hvornår får man klip i kørekortet?

 • Overskridelse af fartgrænse med mere end 30 procent. Se hastighedsgrænser.
 • Brug af mobil eller anden håndholdt elektronik under kørslen. Læs mere om brug af mobil under kørsel. jf. Færdselsloven §55 a
 • Kørsel for tæt på forankørende jf. Færdselsloven § 15, stk. 3, pkt. 1
 • Overtrædelse af færdselsregler (regler for vigepligt, overhaling, hastighed, færdselsretning mv.) jf. Færdselsloven § 26, stk. 2-4 og 6
 • Uberettiget kørsel i nødsporet jf. Færdselsloven § 46.
 • Forsømmelse af sikkerheden for børn under 15 år (sikkerhedssele, motorcykelhjelm, autostol o.lign.) jf. Færdselsloven § 80 og 80 a
 • Kørsel med 0,001 – 0,003 mg/kg THC i blodet. Læs mere i Færdselsloven §117
 • Uforsvarlig eller farlig kørsel (øgning af hastighed når man bliver overhalet, slalomkørsel, væddeløbskørsel etc.) jf. Færdselsloven § 22, stk. 1
 • Kørsel over for rødt lys jf. Færdselsloven §4, stk. 1 og 2
 • Kørsel imod færdselsretningen jf. Færdselsloven § 4
 • Kørsel venstre om helleanlæg jf. Færdselsloven § 15, stk. 4
 • Kørsel over jernbaneskinner, hvor der er givet signal til standsning jf. Færdselsloven § 5, stk. 2
 • Kørsel uden førerret. Læs mere om kørsel uden kørekort. jf. Færdselslovens § 56
 • Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling jf. Færdselsloven § 21, stk. 1-3 og § 23
 • Overskrider spærrelinjer ved overhaling jf. Færdselsloven § 4, stk. 1
 • Overhaler ved fodgængerfelt jf. Færdselsloven § 25
 • Ændrer færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for andre jf. Færdselsloven § 16, stk. 2 og § 18, stk. 1 og 2

Hvis forseelsen har forårsaget fare for andre, eller der sker et uheld som følge af eller i forbindelse med overtrædelsen, kan politiet afgøre, om du skal have en frakendelse af kørekortet (uafhængigt af klip).

Hvor kan jeg se mine klip i kørekortet?

Hvor mange klip har jeg? Det ville være smart, hvis du bare kunne klikke “tjek klip i kørekort” på politiets hjemmeside og logge ind med mitID – men det kan man altså ikke. Faktisk er der ingen steder, hvor du kan se, hvor mange klip du har. Hvis du gerne vil vide det, må du kontakte politiet for at få antallet af klip oplyst.

Hvor mange klip har man efter generhvervelse?

Hvis du får en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud, skal du generhverve kortet. Det kræver teoriundervisning, køretimer samt at du består både den teoretiske og praktiske køreprøve – altså nøjagtigt samme procedure som at tage kørekortet første gang. Når du har generhvervet dit kørekort, er der en prøveperiode, hvor det kun kræver 3 klip at få inddraget kørekortet igen.

Hvornår får man taget kørekortet ubetinget?

Klip i kørekortet kan også give en ubetinget frakendelse af kørekortet, for eksempel hvis du får:

 • 6 klip indenfor 3 år
 • 2 klip mindre end 3 år efter du har taget kørekort første gang
 • 3 klip indenfor den 3-årige prøveperiode efter en betinget frakendelse
 • 3 klip indenfor den 3-årige prøveperiode, når du har generhvervet kørekortet efter et kørselsforbud
 • 3 klip på 3 år i løbet af en 5-årig periode, når du har overstået frakendelsestiden efter en ubetinget frakendelse

Spirituskørsel kan ikke give klip i kørekortet, men en promille over 1,2 udløser også en ubetinget frakendelse. Hvis du overskrider hastighedsgrænsen med over 100% OG kører mere end 100 km/t, vil dit kørekort også blive frakendt ubetinget, og du får kørselsforbud i en periode. Desuden kan du risikere, at køretøjet bliver konfiskeret af politiet.

Kilder:

https://politi.dk/boeder/boede-og-straf/klip-i-koerekortet-ved-hastighedsovertraedelser

https://sikkertrafik.dk/rad-og-viden/bil/korekort/klip-i-korekortet/hvad-siger-loven/

Oftest stillede spørgsmål

Hvor længe gælder et klip i kørekortet?
Hvornår får man sit 3 klip?
Hvornår får man et klip i kørekortet?
Hvornår mister man kørekortet på motorvej?
Image