×

Menu

Kontakt os
tlf. 60 83 98 89 eller
på mail info@lzk.dk

Kørekort til 17 årige

Er du 17 år og drømmer om at få kørekort? Eller er du forælder til en teenagere, der er ivrig efter at komme bag rattet? Så er der gode nyheder: Med de nye regler kan du nu erhverve et kørekort og køre bil som 17 årig i Danmark. Dette blogindlæg vil guide dig igennem alt, hvad du skal vide om at få et kørekort til 17 årige, inklusive de specifikke regler for kørekort 17 år.

Kørekort som 17-årig: Hvad er reglerne?

 1. januar 2017 blev der indført en forsøgsordning for unge bilister. Forsøgsordningen med kørekort som 17 årig har regler, der er indført for at give unge en tidligere start på at lære at køre bil, samtidig med at sikkerheden på vejene opretholdes. Det er en forsøgsordning, men der er ikke noget, som tyder på, at ordningen med kørekort som 17 årig stopper igen foreløbigt.

Som 17 årig kørekort-indehaver skal du være opmærksom på nogle vigtige kørekort 17 år regler:

 • Tilladelse: Begge forældre skal give tilladelse, hvis du vil tage kørekort som 17-årig.
 • Ledsagerkravet: En af de centrale regler for kørekort som 17 årig er, at du ikke må køre alene. Du skal altid have en ledsager med i bilen, indtil du fylder 18 år.
 • Ledsageren: Skal være over 30 år og have haft dansk kørekort (kategori B) i mindst 10 år uden frakendelser.
 • Kørselsrestriktioner: Som 17 årig kørekort-indehaver må du kun køre i Danmark.

Hvorfor vælge kørekort som 17-årig?

At tage kørekort som 17 årig giver flere fordele. For det første giver det unge førere mere tid til at opbygge erfaring og selvtillid bag rattet under sikre forhold. For det andet fremmer det en tidlig forståelse af trafikregler og -sikkerhed. Det er dit ansvar som fører af bilen at overholde færdselsreglerne – for eksempel hastighedsgrænser – ellers er det dig, der får en bøde.

Kørekort regler: 17 år kørekort

Hvis du er 17 år og ønsker at udnytte muligheden for at erhverve et kørekort gennem forsøgsordningen for 17-årige, kræves der samtykke fra dine forældre eller værge. Du kan starte din køreundervisning ved en godkendt køreskole, når du er 16 år og 9 måneder gammel.

Efter at have gennemført både teori- og køreprøven, vil du få tildelt et kørekort i kategori B med kode 141. Denne kode indikerer, at du indtil din 18-års fødselsdag er en del af forsøgsordningen og skal overholde visse regler for 17 år kørekort.

17 år kørekort regler 2024

Ifølge disse regler må 17 årige køre bil – men du må kun køre bil i Danmark og kun i selskab med en ledsager på minimum 30 år, som har haft et gyldigt dansk kørekort i mindst 10 år. Det er også væsentligt at understrege, at ledsagere skal have et dansk kørekort, og et udenlandsk kørekort er ikke gyldigt til formålet. Dette sikrer, at ledsageren har tilstrækkelig erfaring og kendskab til de danske trafikregler.

Hvordan fungerer ledsagerordning kørekort?

Som nævnt gælder der specielle regler for 17 årig med kørekort. Ledsagerordningen er et vigtigt aspekt af de nye regler for kørekort til 17 årige. En kvalificeret 17 årig kørekort ledsager skal til enhver tid ledsage den unge fører, når denne kører. Ledsageren spiller en nøglerolle i at guide og rådgive under kørslen, hvilket sikrer en sikker køreoplevelse.

Når du fylder 18, ophører kravet om en ledsager automatisk, og du kan køre bil alene.

17 årig kørekort: Ledsager regler

Med en kvalificeret ledsager ved siden af, må man køre bil som 17 årig. Enhver, der er over 30 år og har haft dansk kørekort i minimum 10 år, kan fungere som ledsager. Der er ingen krav til, at man skal være registreret som ledsager, eller begrænsninger for, hvor mange forskellige ledsagere, den 17-årige må bruge.

Disse ledsager kørekort regler sikrer, at ledsageren er tilstrækkeligt kvalificeret og i stand til at bidrage positivt til den 17-årige førers køreerfaring og sikkerhed på vejen. Hvis du opfylder kravene (alder, kørekort mv.) må du være ledsager for enhver 17-årig med kørekort.

Du kan godt være ledsager, selvom du har fået klip i kørekortet eller hvis du for eksempel får en fartbøde – men hvis dit kørekort bliver frakendt (ubetinget eller betinget frakendelse af kørekort) må du ikke længere fungere som ledsager for en 17-årig bilist.

Her er et overskueligt overblik over de vigtigste regler for ledsager til 17 årig bilist:

Grundlæggende betingelser for ledsagere (§ 8)

Alder og erfaring: Ledsageren skal være mindst 30 år gammel og have haft førerret til kategori B (almindelig bil) i de seneste 10 år. Dette skal være baseret på et kørekort udstedt i Danmark.

Gyldigt kørekort: 17 år ledsager skal være i besiddelse af et gyldigt dansk kørekort til kategori B (almindelig bil).

Ren kørselshistorik: Ledsageren må ikke have været frakendt førerretten, hverken betinget eller ubetinget frakendelse af kørekort, inden for de seneste 10 år.

Ledsagerens placering og kørekort (§ 9)

Ledsagerens placering i bilen: Ledsageren til 17 årig med kørekort skal under kørslen sidde på forreste passagersæde.

Ledsagerens kørekort: 17 år kørekort ledsager skal under kørslen have sit kørekort hos sig, og det skal kunne fremvises til politiet ved forlangende.

Ledsagerens rolle og ansvar (§ 10)

Vejledning og overvågning: Ledsageren skal under kørslen være opmærksom på trafikken og bistå den 17-årige fører med råd og vejledning.

Ledsagerens forpligtelse til lovlig kørsel (§ 11)

Overholdelse af færdselsloven: Ledsageren skal til enhver tid være i stand til at føre køretøjet i overensstemmelse med færdselslovens regler, herunder reglerne om spirituskørsel.

Gode råd til dig som ledsager

 • Inden I begiver jer ud i trafikken bør I forberede jer sammen
 • Snak for eksempel med den 17-årige om, hvordan du kan hjælpe med at få mest muligt udbytte af din kørselserfaring
 • Lav aftaler om, hvordan I håndterer en farlig eller uventet situation på vejen
 • Hav styr på reglerne for kørsel med en 17-årig (krav til ledsagers alder, kørekort osv) så I overholder loven
 • Du er ikke kørelærer, og du skal ikke give undervisning eller gribe ind i kørslen (tage fat i rattet eller lignende) – din rolle er at give råd og vejledning samt hjælpe den unge chauffør med at bevare overblikket
 • Giv gerne hinanden feedback, når køreturen er overstået – hvad var godt, hvad var mindre godt, og hvilke erfaringer har I fået til næste gang?

I teorien må du lave, hvad du vil, så længe du sidder ved siden af den 17-årige under kørslen – men husk lige på, at formålet med at have en ledsager med, er for at få råd og vejledning undervejs. Derfor bør du holde opmærksomheden på kørslen og ikke for eksempel snakke i telefon eller foretage dig andet, som distraherer fra trafikken.

Pro tip: Det er en god idé, at du som ledsager er åben for input fra den 17-årige – det er trods alt dem, der lige har gennemgået køreuddannelsen. Og hvem ved, måske kan du lære noget nyt på trods af din årelange erfaring?

17 år kørekort ledsagerblanket

Det er vigtigt, at du som bilfører sikrer dig, at din ledsager er informeret om de gældende regler. Du skal kunne dokumentere, at ledsageren er blevet informeret om de krav og det ansvar, man har som ledsager.

En måde at dokumentere dette på er ved at udfylde og underskrive en ledsagerblanket 17 årig sammen med hver ledsager, du kører med. Denne blanket tjener som bevis for, at din ledsager er bekendt med reglerne, og den kan opbevares i bilen eller af dig som fører.

Skal man have ledsagerblanket med?

Som 17-årig fører af bilen, er det dit ansvar at kunne dokumentere, at du har informeret din ledsager om de forpligtelser og krav, der stilles. Derfor er det en god idé at udfylde en ledsagerblanket – det er et dokument med al den nødvendige information, så du ikke behøver bekymre dig om, om du nu har husket at få det hele med.

Kørekort 17 år uden ledsager: Forsikring

Kørekort 17 år forsikring er et andet vigtigt element. Det er bilens ejer, der har ansvaret for, at køretøjet er korrekt forsikret. Som udgangspunkt dækker den lovpligtige ansvarsforsikring af bilen for alle, der kører med et gyldigt kørekort – også 17-årige. Nogle forsikringsselskaber vil dog have en højere selvrisiko, hvis føreren af bilen er under 25 år.

Ledsagerkravet har selvfølgelig også noget at sige i forhold til bilforsikring – hvis bilen har kaskoforsikring, men kører uden ledsager, eller hvis ledsagerens manglende erfaring vurderes til at være direkte årsag til skaden, vil kaskoforsikringen måske ikke dække eventuelle skader.

Hvis du er i tvivl om noget, bør du kontakte dit forsikringsselskab; de er bedst i stand til at besvare eventuelle spørgsmål.

17 år og kørekort: Opretholdelse af sikkerheden

Med indførelsen af kørekort for 17 årige åbnes der nye muligheder for unge mennesker i Danmark. Det er en spændende udvikling, der kræver ansvarlighed og omhu. Mens 17 årige må køre bil under disse nye regler, er sikkerheden stadig af største betydning. Det er vigtigt at overholde alle regler kørekort 17 år for at sikre, at både den unge fører og andre trafikanter er sikre på vejen.

Husk: Med stor frihed følger et stort ansvar. God køreoplevelse til de 17-årige bilister og deres ledsagere!

Du kan læse mere om regler og krav samt finde yderligere information hos blandt andet: Færdselsstyrelsen, SikkerTrafik, og selvfølgelig i Bekendtgørelse.

Oftest stillede spørgsmål

Må 17 årige køre bil?
Skal man have ledsagerblanket med?
Skal man registreres eller godkendes for at blive ledsager til en 17-årig?
Image