×

Menu

Kontakt os
tlf. 60 83 98 89 eller
på mail info@lzk.dk

Kørsel uden kørekort

Navigerer du på de danske veje uden et gyldigt kørekort? Måske har du glemt det derhjemme, eller måske har du aldrig taget det i første omgang. Uanset årsagen kan konsekvenserne være alvorlige og dyre. I dette indlæg dykker vi ned i, hvad færdselsloven siger om kørsel uden kørekort, og hvilke straffe og bøder du kan stå over for. Læs videre og bliv klædt bedre på til at træffe de rigtige beslutninger på vejen.

At tage bilen en tur uden at have det nødvendige papirarbejde i orden kan virke som en harmløs handling, men konsekvenserne af at køre uden et gyldigt kørekort kan være alvorlige og vidtrækkende. Ikke alene risikerer du en heftig bøde, men også andre alvorlige juridiske konsekvenser. Det er en overtrædelse af Færdselsloven at foretage kørsel uden kørekort, hvis det er påkrævet for at have førerretten til det pågældende køretøj. Førerretten er “retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert” (færdselsloven § 2, stk. 6). Altså, kørsel uden kørekort er ulovligt, hvis der kræves kørekort for at føre køretøjet.

Her dykker vi ned i detaljerne og giver dig alt, hvad du behøver at vide om at køre uden kørekort i Danmark.

De 3 typer af kørsel uden kørekort

1. Når du har glemt dit kørekort derhjemme

Vi har alle været der. Du skynder dig ud af døren, hopper i bilen og er godt på vej, da det pludselig går op for dig, at du har glemt dit kørekort derhjemme. Selvom det kan virke som en uskyldig forglemmelse, kan det faktisk få ret alvorlige konsekvenser. Ifølge færdselslovens § 56, stk. 1, er alle bilister forpligtede til at have deres kørekort med sig, når de kører. Hvis du bliver stoppet af politiet og ikke kan fremvise et gyldigt kørekort, kan det koste dig en bøde på 1.000 kr.

2. Kørsel uden nogensinde at have erhvervet et kørekort

Hvis du aldrig har taget et kørekort, men alligevel beslutter dig for at køre, bevæger du dig ind på farligt territorium – både juridisk og sikkerhedsmæssigt. En sådan handling kan resultere i en bøde på 7.000 kr. ved første forseelse, 2. forseelse er 8.500 kr. Udover den økonomiske byrde kan det også have alvorlige forsikringsmæssige konsekvenser, især hvis du forårsager en ulykke. Gentagne overtrædelser kan endda føre til konfiskering af dit køretøj og mulig fængselsstraf.

Forseelse Overtrædelse Motorkøretøj
1. FL § 56, stk. 1 7.000 kr.
2.  – 8.500 kr.
3.  – 10.500 kr
4. 14.000 kr
5. 7 dages fængsel
6. 14 dages fængsel
7. 20 dages fængsel
8. 30 dages fængsel
9. 40 dages fængsel
10. 50 dages fængsel

 

3. Kørsel uden kørekort i frakendelsestiden

At køre under en periode, hvor dit kørekort er blevet frakendt, er en alvorlig overtrædelse af færdselsloven. Som det fremgår af færdselslovens § 117 a, er det ulovligt at køre et motordrevet køretøj, som kræver et kørekort, mens du er frakendt retten til dette. Strafferammen for gentagen kørsel i en frakendelsesperiode kan være op til 1½ års fængsel. I praksis kan dit køretøj blive konfiskeret allerede ved den tredje overtrædelse, og hvis alkohol er involveret, kan dette ske endnu hurtigere. Yderligere kan forsikringsselskabet nægte at dække skader, hvis du kører uden et gyldigt kørekort, hvilket kan efterlade dig med store økonomiske byrder.

Kørsel i frakendelsestiden Overtrædelse Straf
1. FL § 117, a 1 måneds løn
2.  – 20 dages ubetinget fængsel
3. 30 dages ubetinget fængsel
4. 40 dages ubetinget fængsel
5. 20 dages ubetinget fængsel

Øve kørsel uden kørekort

Øve kørsel uden et kørekort er et populært emne, der ofte diskuteres blandt kommende bilister. Men før du beslutter dig for at hoppe bag rattet på en øde vej eller på en privat parkeringsplads, er det vigtigt at forstå, hvad loven siger.

Ifølge Færdselsloven gælder reglerne for kørsel primært på “veje, som benyttes til almindelig færdsel”. Dette er præciseret i lovens § 1, der siger:

“Loven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.”

Dette betyder, at det ikke nødvendigvis er ejerskabet af vejen eller området, der bestemmer, om færdselsloven gælder, men snarere om det er et område, der anvendes af offentligheden. Så en privat parkeringsplads, som offentligheden har adgang til, vil typisk være omfattet af færdselsloven. Dette kan f.eks. være parkeringspladser tilknyttet supermarkeder eller lignende, hvor kunder har mulighed for at parkere. Selv en græsmark, der benyttes som midlertidig parkering under en festival, kan potentielt falde ind under lovens dækning.

Der findes dog en populær, om end lidt upræcis, tommelfingerregel: Hvis postbuddet kan køre der, gælder færdselsloven. Men at tage denne regel for bogstaveligt kan føre til misforståelser. For eksempel kan man argumentere for, at hvis pakkeposten kører foran huset, gælder loven der, men måske ikke bagved huset.

Endelig bør du huske på forsikringsaspektet. Selv hvis en ulykke sker uden for færdselslovens område, vil forsikringsselskaber ofte anvende lovens principper til at afgøre ansvarsfordelingen. Ulykker kan ske, og det er vigtigt at vide, hvordan ansvaret placeres.

Ønsker du at øvekøre uden et kørekort, er det altafgørende at gøre det på et område, hvor færdselsloven ikke gælder, og at du er opmærksom på eventuelle forsikringsmæssige konsekvenser.

Aldrig foretag kørsel uden kørekort

At have et gyldigt kørekort er mere end bare et stykke papir; det er et bevis på, at du har de nødvendige færdigheder og viden til at køre sikkert på vejene. Sørg altid for at have dit kørekort med dig, og undgå at køre, hvis det er blevet frakendt. De juridiske og økonomiske konsekvenser er simpelthen for store til at løbe risikoen.

Selvom det kan virke fristende at tage en kort tur uden dit kørekort, kan konsekvenserne være dyre og langvarige. Uanset om det er et glemt kørekort eller en bevidst beslutning om at køre uden et, kan konsekvenserne strække sig fra økonomiske bøder til juridiske sanktioner. Sørg altid for at være på den sikre side: Hav altid dit kørekort med dig og kør aldrig uden et gyldigt et af slagsen.

Oftest stillede spørgsmål

Image