×

Menu

Kontakt os
tlf. 60 83 98 89 eller
på mail info@lzk.dk

Advarselstavler

Advarselstavler er et vigtigt element i trafikken, da de advarer trafikanterne om potentielle farer. I denne artikel gennemgår vi advarselsskiltene og forklarer, hvad de betyder. Vi ser også nærmere på de forskellige advarselsskilte, der kan findes i trafikken. Det er vigtigt at kende disse skilte, så du kan reagere hensigtsmæssigt, når du ser dem - og bestå din teoriprøve.

Indholdsfortegnelse

Advarselstavler – Generel viden

Når det kommer til færdselstavler, har typerne indenfor kategorien advarselsskilte til formål at advare trafikanterne om farer på vejen. Du lærer forhåbentlig advarselstavlerne at kende i teoriundervisningen, når du tager kørekort. De fleste advarselstavler er trekantede med spidsen opad, har rød kant og hvidt midterfelt med et sort symbol, som angiver, hvilken potentiel fare du risikerer at støde på.

Men ingen regel uden undtagelser, og der er altså tre undtagelser til denne regel: Tavlen A19 advarer om lyssignal, og symbolet på skiltet er derfor ikke sort, men rødt, gult og grønt. Tavlerne A 74 Krydsmærker og A 75 Afstandsmærker støder du på ved jernbaneoverkørsler, og de er ikke trekantede ligesom alle de andre advarselsskilte – der kommer billeder af alle advarselstavlerne længere nede.

Komplet oversigt over danske advarselstavler

Advarselstavler spiller en vigtig rolle i trafikken, da de advarer bilister om potentielle risici. Ud over advarselstavler findes der en mængde undertavler, som bruges til at uddybe farens art. Her giver vi et overblik over advarselstavlerne, du kan støde på i trafikken.

Advarselstavle – A11: Farligt vejkryds

Advarselstavle, A11 - Farligt vejkryds

Advarer om farligt vejkryds, hvor det er den krydsende trafik, der har ubetinget vigepligt, men har dårligt udsyn eller af andre grunde svært ved at overholde sin vigepligt.

Advarselstavle – A 16: Rundkørsel

Advarselstavle, A16 - Rundkørsel

Rundkørsel forude. Skiltet sættes op på strækninger, hvor man ikke forventer, der kommer en rundkørsel.

Advarselstavle – A 17: Fodgængerfelt

Advarselstavle, A17 - Fodgængerfelt

Advarer om et ikke-lysreguleret fodgængerfelt dér, hvor skiltet står (IKKE om fodgængerfelt længere fremme)

Advarselstavle – A 18: Modkørende færdsel

Advarselstavle, A18 - Modkørende trafik

Tavlen sættes op ved begyndelsen på en strækning, hvor der igen kommer modkørende trafik – for eksempel efter en motorvej.

Advarselstavle – A 19: Lyssignal

Advarselstavle, A19 - Lyssignal

Den ene undtagelse for sorte symboler. Opsættes steder, hvor lysregulering kommer uventet.

Advarselstavle – A 20: Risiko for kødannelse

Advarselstavle, A20 - Kø

Advarselstavle – A 21: Cyklister

Advarselstavle, A21 - Cyklister

Advarer om, at cyklister og små knallerter kommer ud på kørebanen eller krydser den.

Advarselstavle – A 22: Børn

Advarselstavle, A22 - Børn

Tavlen opsættes typisk ved skoler og angiver, at børn færdes på eller ved vejen.

Advarselstavle – A 23: Ridende

Advarselstavle, A23 - Ridende

Advarer om, at ryttere kan forekomme.

Advarselstavle – A 26: Dyrevildt

Advarselstavle, A26 - Dyrevildt

Der kan være andre dyr på skiltet. Du vil typisk møde skiltet i skovområder.

Advarselstavle – A 27: Kreaturer

Advarselstavle, A27 - Kreaturer

Der kan være andre dyr på skiltet. Du vil typisk møde advarselstavlen ved landbrugsområder.

Advarselstavle – A 31: Glat vej

Advarselstavle, A31 - Glat vej

Advarer om unormalt glat vej. Ses ofte i kombination med undertavler som “Isglat” eller “Glat i vådt føre”.

Advarselstavle – A 33: Løse sten

Advarselstavle, A33 - Løse sten

Advarer om risiko for stenslag.

Advarselstavle – A 34: Stenskred

Advarselstavle, A34 - Stenskred

Risiko for nedfaldne sten eller stenskred.

Advarselstavle – A 35: Farlig rabat

Advarselstavle, A35 - Farlig rabat

Uddybes ofte med undertavler som “Høj kant” eller “Blød rabat”.

Advarselstavle – A 36: Bump

Advarselstavle, A36 - Bump

Advarer om hastighedsdæmpende bump. Kan uddybes med antallet af bump på en undertavle.

Advarselstavle – A 37: Ujævn vej

Advarselstavle, A37 - Ujævn vej

Advarselstavle – A 39: Vejarbejde

Advarselstavle, A39 - Vejarbejde

På cykelsti eller fortov anvendes advarselsskiltene A 36-39 som undertavler.

Advarselstavle – A 41: Sving

Advarer om et skarpt eller på andre måder farligt sving forude. Kan uddybes med hastighedsangivelse på en firkantet undertavle.

Advarselstavle – A 41,1: Højresving

Advarselstavle, A41,1 - Højresving

Advarselstavle – A 41,2: Venstresving

Advarselstavle, A41,2 - Venstresving

Advarselstavle – A 42: Flere sving

Advarer om mere end ét sving.

Advarselstavle – A 42, 1: Flere sving – første sving til højre

Advarselstavle, A42,1 - Flere sving, det første til højre

Advarselstavle – A 42, 2: Flere sving – første sving til venstre

Advarselstavle, A42,2 - Flere sving, det første til venstre

Advarselstavle – A 43: Indsnævring af vej

Advarer om at vejen bliver smallere

Advarselstavle – A 43,1: Indsnævret vej

Advarselstavle, A43,1 - Indsnævret vej

Advarselstavle – A 43,2: Indsnævret vej – i venstre side

Advarselstavle, A43,2 - Indsnævret vej i venstre side

Advarselstavle – A 43,3: Indsnævret vej – i højre side

Advarselstavle, A43,3 - Indsnævret vej i højre side

Advarselstavle – A 44: Tunnel

Advarselstavle, A44 - Tunnel

Advarselstavle – A 46: Hældning af vej

Tallene angiver den maksimale hældning

Advarselstavle – A 46,1: Stejl nedkørsel

Advarselstavle, A46,1 - Stejl nedkørsel

Advarselstavle – A 46,2: Stejl stigning

Advarselstavle, A46,2 - Stejl stigning

Advarselstavle – A 71: Letbane

Advarselstavle, A71 - Letbane

Advarselstavle – A 72: Jernbanekørsel uden bomme

Advarselstavle, A72 - Jernbaneoverkørsel uden bomme

Advarselstavle – A 73: Jernbanekørsel med bomme

Advarselstavle, A73 - Jernbaneoverkørsel med bomme

Advarselstavle – A 74: Krydsmærker

Advarer om jernbaneoverkørsel.

Advarselstavle – A 74,1: Enkeltsporet jernbaneoverkørsel

Advarselstavle, A74,1 - Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel

Advarselstavle – A 74,2: Flersporet jernbaneoverkørsel

Advarselstavle, A74,2 - Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel

Advarselstavle – A 75: Afstandsmærker

Angiver afstanden til en jernbaneoverkørsel med eller uden bomme, hvilket angives med advarselstavle A 72 eller A 73.

Advarselstavle – A 75,1: Afstandsmærker – højre side

Advarselstavle, A75, højre - 21 22 23 Afstandsmærker (opsat i højre side)

Advarselstavle – A 75,2: Afstandsmærker – venstre side

Advarselstavle, A75, venstre - 13 12 11 Afstandsmærker (opsat i venstre side)

Advarselstavle –  A 91: Oplukkelig bro

Advarselstavle, A91 - Oplukkelig bro

Advarselstavle – A 92: Havnekaj

Advarselstavle, A92 - Havnekaj

Advarer om kaj, færgeleje eller lignende.

Advarselstavle – A 95: Sidevind

Advarselstavle, A95 - Sidevind

Risiko for farlig sidevind.

Advarselstavle – A 96: Lavtgående fly

Advarselstavle, A96 - Lavtgående fly

Advarselstavle – A 97: Lavtgående helikopter

Advarselstavle, A97 - Lavtgående helikopter

Advarselstavle – A 99: Anden fare

Advarselstavle, A99 - Anden fare

Farens art anføres på undertavle.

Oftest stillede spørgsmål

Image