×

Menu

Kontakt os
tlf. 60 83 98 89 eller
på mail info@lzk.dk

Forbudstavler

Når du tager kørekort, er der mange færdselstavler, du skal kende til. Forbudstavlerne er nogle af disse. I Danmark er forbudstavler et vigtigt værktøj til at undgå potentielt farlige situationer og sikre, at trafikanter overholder loven. Dette gælder især, når man skal stoppe eller reducere hastigheden.

Generelt om forbudstavler

Inden for færdselstavler fortæller forbudstavlerne anfører, at noget er forbudt (modsat påbudstavler der fortæller om et specifikt påbud i forhold til kørsel et sted). Tavlerne angiver, hvilke forbud som skal overholdes i et bestemt område. Disse forbud kan inkludere mange forskellige ting; i nogle tilfælde gælder de kun for særlige trafikanter og kan afhænge af deres køretøj, ærinde eller tidspunktet.

Forbudstavler er cirkelformede og har (med få undtagelser) en rød kant samt et sort symbol, som anfører forbuddets art. På nogle forbudstavler er der en undertavle, som præciserer, indskrænker eller udvider forbuddets gyldighedsområde, -tidspunkt, hvilke trafikanter forbuddet indbefatter eller andet. Et forbud gælder frem til næste vejkryds, til der kommer en ophørstavle eller på den strækning, der er angivet på undertavlen.

Der opsættes normalt forbudstavler umiddelbart der, hvor eller hvorfra forbuddet gælder. Forbudstavler, som opsættes i nogen afstand fra forbuddets område, bliver udstyret med en undertavle, som angiver afstanden.

Komplet oversigt over de danske forbudstavler

C 11, 1: Højresving forbudt

C 11, 2: Venstresving forbudt (forbyder også vending)

Forbudstavler-C11-2-Venstresving-forbudt

C 12: Vending forbudt

Forbudstavle-C12-Vending-forbudt

C 19: Indkørsel forbudt

Forbudstavle-C19-Indkørsel-forbudt

Forbudstavlen forbyder indkørsel for alle køretøjer.

C 21: Kørsel i begge retninger forbudt

Forbudstavle-C21-Kørsel-i-begge-retninger-forbudt

C 22, 1: Motorkøretøjer forbudt

forbudstavle-C22-1-Motorkøretøj-traktor-og-motorredskab-forbudt

Indkørsel forbudt for motorkøretøjer (indbefatter motorkøretøjer, motorredskaber, traktor og stor knallert)

C 22, 2: Indkørsel forbudt med motorcykel eller stor knallert

Forbudstavle-C22-2-Motorcykel-og-stor-knallert-forbud

C 23, 1: Indkørsel med lastbil forbudt

Forbudstavle-C23-1-Lastbilforbudt

C 23, 2: Indkørsel med bus forbudt

Forbudstavle-C23-2-Bus.forbudt

C 23, 3: Kørsel med farligt gods forbudt

Forbudstavle-C23-3-Kørsel-med-farligt-gods-forbudt

C 24, 1: Kørsel med traktor og motorredskab forbudt

Forbudstavle-C24-1-Traktor-og-motorredskab-forbudt

C 24, 2: Kørsel med hestevogn og lignende forbudt

Forbudstavle-C24-2-Hestevogn-og-lignende-forbudt

C 25, 1: Kørsel på cykel og lille knallert (knallert 30) forbudt

Forbudstavle-C25-1-Cykel-og-lille knallert-forbudt

C 25, 2: Kørsel på lille knallert forbudt

Forbudstavle-C25-2-Lille-knallert-forbudt

Det er stadig tilladt at cykle, selvom der er forbud mod knallertkørsel.

C 26, 1: Ridning og føring af hest forbudt

Forbudstavle-C26-1-Ridning-og-føring-af-hest-forbudt

C 26, 2: Fodgængere forbudt

Forbudstavle-C26-2-Fodgængere-forbudt

C 31: Maksimal totalvægt

Forbudstavle-C31-Totalvægt

Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, der har en højere totalvægt end den angivne.

C 32: Maksimal totalvægt af vogntog

Forbudstavle-C32-Totalvægt-af-vogntog

Forbudstavlen forbyder kørsel med vogntog, der har en højere totalvægt end den angivne.

C 35: Maksimalt akseltryk

Forbudstavle-C35-Akseltryk

Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, der har højere akseltryk end det angivne.

C 36: Maksimalt bogietryk

Forbudstavle-C36-Bogietryk

Denne tavle forbyder kørsel med køretøjer, der har højere tryk på en aksel eller akselgruppe end det angivne.

C 41: Maksimal køretøjsbredde

Forbudstavle-C41-Køretøjsbredde

C 42: Maksimal køretøjshøjde

Forbudstavle-C42-Køretøjshøjde

C 43: Maksimal køretøjslængde

Forbudstavle-C43-Køretøjslængde

C 51: Overhaling forbudt

Forbudstavle-C51-Overhaling-forbudt

Forbuddet gælder ikke overhaling af tohjulet cykel eller tohjulet lille knallert. Denne forbudstavle kan være forsynet med en undertavle, der angiver et tidsrum, hvor forbuddet er gældende.

C 52: Overhaling med lastbil forbudt

Forbudstavle-C52-Overhaling-med-lastbil-forbudt

C 53: Ophør af “overhaling forbudt”

Forbudstavle-C53-Ophør-af-overhaling-forbudt

C 54: Ophør af “overhaling med lastbil forbudt”

Forbudstavle-C54-Ophør-af-overhaling-med-lastbil-forbudt

C 55: Lokal hastighedsbegrænsning

Forbudstavle-C55-Lokal-hastighedsbegrænsning

Denne tavle angiver en lokal hastighedsbegrænsning for en strækning på vejen (jf. § 42). Denne hastighedsbegrænsning er den gældende, uanset hvilken vejtype, du befinder dig på, og den gælder indtil du kommer til en ophørstavle eller et skilt med en anden hastighedsbegrænsning. I nogle tilfælde kan der være en afstandsangivelse på en undertavle. Undertavlen kan også bruges til at angive, hvis hastighedsbegrænsningen kun gælder nogle køretøjer; fx. køretøjer med høj totalvægt.

C 56: Ophør af lokal hastighedsbegrænsning

Forbudstavle-C56-Ophør-af-lokal-hastighedsbegrænsning

Denne tavle ophæver en lokal hastighedsbegrænsning, og fartgrænsen er igen det normale for vejtypen. C 56 kan være forsynet med et “byzone”-skilt som undertavle for at minde om, at den gældende fartgrænse igen er 50 km/t.

C 59: Ophør af forbud

Forbudstavle-C59-Ophør-af-forbud

Tavlen ophæver alle tidligere forbud på strækningen – med undtagelse af parkerings- og standsningsforbud.

C 61: Standsning forbudt

Forbudstavle-C61-Standsning-forbudt

Denne tavle forbyder al standsning på kørebanen, hvis det ikke er af hensyn til den øvrige trafik. Forbuddets indhold kan nærmere uddybes på en undertavle; forbuddet gælder måske kun i visse tidsrum, eller forbuddet kan også indbefatte rabatten. Bestemmelserne på tavlen gælder i kørselsretningen i den vejside, hvor den er opsat, og de gælder frem til næste vejkryds, hvis der ikke inden krydset er en anden tavle for standsning eller parkering. Det kan også angives med pile på en undertavle, hvorfra og hvortil forbuddet gælder.

Hvad er en standsning?

En standsning defineres som enhver hensætning af bilen i mindre end 3 minutter (med eller uden fører). I færdselslovens forstand regnes det dog ikke for en standsning, hvis man på grund af tæt trafik eller som led i en manøvre i øvrigt er nødsaget til at holde stille.

UC 60, 5: Standsning på rabat forbudt

Denne tavle kan også bruges som en hovedtavle.

C 62: Parkering forbudt

Forbudstavle-C62-Parkering-forbudt

Denne tavle forbyder al parkering på kørebanen. Forbuddets indhold kan nærmere uddybes på en undertavle; forbuddet kan være begrænset til visse tidsrum, eller forbuddet kan være udvidet til også at gælde rabatten. Bestemmelserne på tavlen gælder i kørselsretningen i den vejside, hvor den er opsat, og de gælder frem til næste vejkryds, hvis der ikke inden krydset er en anden tavle for standsning eller parkering. Det kan også angives med pile på en undertavle, hvorfra og hvortil forbuddet gælder.

Hvad er en parkering?

En parkering bliver defineret som enhver hensætning af bilen i mere end 3 minutter (med eller uden fører). I færdselslovens forstand regnes det dog ikke for parkering, hvis man for at læsse gods på eller af, for at tage passagerer med i bilen eller sætte passagerer af holder stille i over 3 minutter.

UC 60, 6: Parkering på rabat forbudt

Undertavle-til-forbudstavle-UC60.6

Denne tavle kan også bruges som en hovedtavle.

UC 60, 1: Restriktion

Undertavle-til-forbudstavle-UC60.1

Denne undertavle angiver, at forbuddet gælder både før og efter tavlen.

UC 60, 2: Restriktion

Undertavle-til-forbudstavle-UC60.2

Denne undertavle angiver, at forbuddet begynder ved tavlen (herfra).

UC 60, 3: Restriktion

Undertavle-til-forbudstavle-UC60.3

Denne undertavle angiver, at forbuddet ophører ved tavlen (herti).

Vedrørende forbudstavlerne UC 60, 1-3: Længden på strækningen, hvor forbuddet gælder, kan også angives ved pilespidserne.

C 92: Passage uden stop forbudt

Forbudstavle-C92-Passage-uden-stop-forbudt

Under den sorte tværstreg kan årsagen til, at trafikanter skal stoppe, være angivet med enten tekst eller symbol. Tavlen kan også ses ved toldsteder; her bliver ordet “STOP” erstattet med ordet “TOLD”, og under den sorte tværstreg står der “TOLD” på svensk eller tysk (grænselandets sprog).

Læs også om: standsning og parkering

Oftest stillede spørgsmål

Hvad er en forbudstavle?
Image