×

Menu

Kontakt os
tlf. 60 83 98 89 eller
på mail info@lzk.dk

Grøn ejerafgift

I denne artikel vil vi dykke ned i alt, hvad du behøver at vide om grøn ejerafgift 2024, så du kan få et komplet overblik. Forstå satser, beregning, og konsekvenserne af ikke at betale. Lær om den grønne ejerafgifts betydning, forskelle fra andre afgifter, og hvordan det påvirker din biløkonomi.

Den grønne ejerafgift, officielt kendt som “brændstofforbrugsafgift”, er en afgift, der har stor betydning for danske bilister. I dette blogindlæg vil vi udforske de forskellige aspekter af grøn ejerafgift og relaterede bilafgifter som CO2-ejerafgift og vægtafgift, og give dig al den information du behøver for at forstå grøn afgift. Vi vil dække vigtige emner som beregning af afgiften, stigninger i satserne, og konsekvenserne ved ikke at betale afgiften.

Hvad er grøn ejerafgift?

Grøn ejerafgift er en periodisk afgift, der pålægges biler indregistreret mellem 1. juli 1997 og 30. juni 2021. Afgiftens størrelse er baseret på bilens forbrug af brændstof. Det vil i korte træk sige, at jo længere din bil kan køre på en liter brændstof, des lavere er den grønne ejerafgift.

Grøn ejerafgift var og er en del af Danmarks bestræbelser på at fremme miljøvenlige transportmidler og reducerer udledningen af skadelige stoffer fra biler. Den har til formål at fremme miljøvenlige køretøjer ved at opkræve lavere afgifter på biler med lavere udledning af skadelige stoffer.

Hvordan påvirker det dig?

Som bilejer er det vigtigt at forstå, hvordan disse afgifter påvirker din økonomi. En bil med højere brændstofforbrug og større miljøpåvirkning vil medføre en højere grøn ejerafgift. Dette incitament har til formål at motivere bilejere til at vælge mere miljøvenlige køretøjer.

Grøn ejerafgift: Hvornår og hvor?

Grøn ejerafgift administreres af SKAT og opkræves enten halvårligt eller årligt. Hvordan afgiften opkræves, afhænger af flere faktorer: bilens brændstoftype, dens brændstoføkonomi målt i kilometer pr. liter, og eventuelle ekstra afgifter, der måtte være relevante.

Normalt sendes afgiftsregningen til bilens registrerede ejer. Men hvis der er angivet en primær bruger af køretøjet, vil denne bruger modtage opkrævningen i stedet. Det er vigtigt at bemærke, at både den registrerede ejer og den primære bruger har ansvar for at betale afgiften.

Det er afgørende at være opmærksom på betalingsfristen for grøn ejerafgift. Forsinkede betalinger kan nemlig medføre ekstra omkostninger i form af renter og gebyrer. Derfor er det vigtigt altid at holde sig inden for fristerne for at undgå unødige ekstra udgifter.

Konsekvenser ved ikke at betale

Hvilke konsekvenser er der ved ikke at betale ejerafgift? Ikke at betale din grønne ejerafgift kan føre til yderligere gebyrer og omkostninger. Det er afgørende at holde sig ajour med betalingsfrister og sikre, at afgiften er betalt rettidigt for at undgå disse problemer.

Konsekvenser ved manglende betaling

  • Betaler du for sent (efter den angivne betalingsfrist) bliver der pålagt renter dagligt. SKAT kan også sende dig en rykker med et rykkergebyr på 65 kr.
  • Hvis du stadig ikke betaler inden den af rykkeren fastsatte betalingsfrist, kan SKAT få politiet til at klippe dine nummerplader (du vil dog få besked, inden politiet bliver kontaktet)
  • SKAT kan også sende gælden til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, hvor der kan blive pålagt yderligere omkostninger til din manglende betaling (du vil ikke blive underrettet om dette inden)

Forskellen mellem grøn ejerafgift og andre afgifter

Hvilke typer ejerafgift findes? Der findes 3 forskellige typer ejerafgift; vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift. Du skal kun betale én af de tre afgifter, og hvilken type, du skal betale for din bil, afhænger af, hvornår din bil første gang er blevet indregistreret (i Danmark eller i udlandet).

Med mindre din bil er indregistreret første gang inden 1. juli ‘97 (og dermed er over 25 år gammel) eller er indregistreret første gang senere end 30. juni ‘21 (og altså er mindre end 3 år gammel) skal du betale grøn ejerafgift. Det gælder altså alle biler, der er blevet indregistreret fra 1. juli ‘97 til 30. juni ‘21 – hvilket er langt de fleste biler, der kører på vejene i dag.

vaegtafgift
Vægtafgift Grøn ejerafgift CO2-ejerafgift
Gælder for biler indregistreret før 1. juli 1997 Gælder for biler indregistreret mellem 1. juli 1997 og 30. juni 2021 Gælder for biler indregistreret fra 1. juli 2021
Den er baseret på bilens vægt Den er baseret på bilens brændstofforbrug (km/l) Den er baseret på bilens CO2-udledning (CO2 g/km)

Grøn ejerafgift 2024: Beregning og satser

Regeringens bilaftale 2021 skal fremme den grønne omstilling ved at give bilejere et økonomisk incitament til at skifte til en mere miljøvenlig model. Selvom et køretøj ikke kan skifte ejerafgiftstype – det vil sige, at et køretøj, der er registreret første gang i 2020, er og forbliver en bil med grøn ejerafgift – betyder regeringens nye aftale, at afgifterne (både vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift) vil stige frem mod 2026.

Stiger ejerafgifterne årligt?

Fra 2022 til 2026 vil satserne stige gradvist, indtil de er 36,9% højere end i 2021. Efter 2026 vil afgifterne (ifølge 2021-aftalen) ikke stige yderligere.

Procentvis stigning i løbende afgifter 2022-2026:

År Stigning i forhold til 2021-sats
2022 3,0 pct.
2023 9,7 pct.
2024 16,8 pct.
2025 24,4 pct.
2026 36,9 pct.

Hvordan beregnes grøn ejerafgift?

Grøn ejerafgift hører under loven med det mundrette navn “Brændstofforbrugsafgiftsloven”, og heri er der detaljerede beskrivelser af, hvordan afgiften skal udregnes. Grøn afgift beregnes ud fra bilens brændstofforbrug. Jo mere brændstofeffektiv din bil er, desto lavere vil din grønne ejerafgift være.

Grøn ejerafgift beregn

Beregn grøn ejerafgift nummerplade i Motorregisteret, hvor du kan finde informationer om køretøj via. registreringsnummer, stelnummer eller køretøj-ID

Hvor meget skal man betale i ejerafgift?

Det præcise beløb afhænger af bilens type og brændstofforbrug. Du kan beregne den præcise ejerafgift for din bil på Motorstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan se en video om periodiske afgifter.

Oversigt: Halvårlig grøn ejerafgift for benzinbiler

Her har vi lavet en tabel, hvor du kan se, hvad forskellige benzinbiler skal betale hvert halve år i grøn ejerafgift 2023 og 2024 samt den anslåede halvårlige afgift for 2025 og 2026.

Halvårlig grøn ejerafgift for benzinbiler registreret før 3. oktober 2017*

Km/liter Afgift 2023 Afgift 2024 Afgift 2025 Afgift 2026
Under 4,5 12.540 13.360 14.230 15.660
4,5 – 4,8 11.850 12.620 13.440 14.790
4,8 – 5,0 11.180 11.910 12.690 13.960
5,0 – 5,3 10.510 11.190 11.920 13.120
5,3 – 5,6 9.850 10.480 11.160 12.280
5,6 – 5,9 9.140 9.730 10.360 11.400
5,9 – 6,3 8.470 9.020 9.610 10.570
6,3 – 6,7 7.800 8.310 8.850 9.740
6,7 – 7,1 7.110 7.570 8.060 8.870
7,1 – 7,7 6.440 6.860 7.310 8.040
7,7 – 8,3 5.780 6.150 6.550 7.210
8,3 – 9,1 5.110 5.440 5.800 6.380
9,1 – 10,0 4.400 4.690 5.000 5.500
10,0 – 10,5 3.750 3.990 4.250 4.680
10,5 – 11,1 3.410 3.630 3.870 4.260
11,1 – 11,8 3.070 3.260 3.470 3.820
11,8 – 12,5 2.730 2.900 3.090 3.400
12,5 – 13,3 2.400 2.550 2.720 2.990
13,3 – 14,3 2.060 2.190 2.330 2.570
14,3 – 15,4 1.730 1.840 1.960 2.160
15,4 – 16,7 1.390 1.480 1.580 1.740
16,7 – 18,2 1.040 1.100 1.170 1.290
18,2 – 20,0 710 750 800 880
Mindst 20 370 390 420 460

Halvårlig grøn ejerafgift for benzinbiler registreret fra 3. oktober 2017 til 30. juni 2021*

Km/liter Afgift 2023 Afgift 2024 Afgift 2025 Afgift 2026
Under 4,5 12.820 13.650 14.540 16.000
4,5 – 4,8 12.130 12.910 13.750 15.130
4,8 – 5,0 11.460 12.200 12.990 14.300
5,0 – 5,3 10.790 11.490 12.240 13.470
5,3 – 5,6 10.120 10.770 11.470 12.620
5,6 – 5,9 9.420 10.030 10.680 11.760
5,9 – 6,3 8.750 9.310 9.920 10.910
6,3 – 6,7 8.080 8.600 9.160 10.080
6,7 – 7,1 7.390 7.870 8.380 9.220
7,1 – 7,7 6.720 7.150 7.620 8.380
7,7 – 8,3 6.050 6.440 6.860 7.550
8,3 – 9,1 5.380 5.730 6.100 6.720
9,1 – 10,0 4.680 4.980 5.300 5.840
10,0 – 10,5 4.020 4.280 4.560 5.020
10,5 – 11,1 3.680 3.920 4.180 4.600
11,1 – 11,8 3.340 3.560 3.790 4.170
11,8 – 12,5 3.000 3.190 3.400 3.740
12,5 – 13,3 2.670 2.840 3.030 3.330
13,3 – 14,3 2.330 2.480 2.640 2.910
14,3 – 15,4 2.000 2.130 2.270 2.500
15,4 – 16,7 1.660 1.770 1.890 2.080
16,7 – 18,2 1.310 1.390 1.480 1.630
18,2 – 20,0 980 1.040 1.110 1.220
20,0 – 22,2 640 680 720 800
22,2 – 25,0 600 640 680 750
25,0 – 28,6 550 590 620 690
28,6 – 33,3 510 540 580 640
33,3 – 36,4 480 510 540 600
36,4 – 40,0 450 480 510 560
40,0 – 44,4 430 460 490 540
44,4 – 50,0 410 440 470 510
Mindst 50,0 370 390 420 460

Oversigt: Halvårlig grøn ejerafgift for dieselbiler

Udregningen for grøn ejerafgift diesel er lidt mere kompliceret, fordi der kommer en udligningsafgift oveni. Her har vi lavet en tabel over, hvad forskellige dieselbiler skal betale hvert halve år i grøn ejerafgift 2024 samt den anslåede halvårlige afgift for 2025 og 2026.

Halvårlig grøn ejerafgift for dieselbiler registreret før 3. oktober 2017*

2024 2025 2026
Km/liter Forbrugsafgift Udligningsafgift I alt Forbrugsafgift Udligningsafgift I alt Forbrugsafgift Udligningsafgift I alt
Under 5,1 13.360 6.530 19.890 14.230 6.530 20.760 15.660 6.530 22.190
5,1 – 5,4 12.620 6.240 18.860 13.440 6.240 19.680 14.790 6.240 21.030
5,4 – 5,6 11.910 5.880 17.790 12.690 5.880 18.570 13.960 5.880 19.840
5,6 – 5,9 11.190 5.600 16.790 11.920 5.600 17.520 13.120 5.600 18.720
5,9 – 6,2 10.480 5.290 15.770 11.160 5.290 16.450 12.280 5.290 17.570
6,2 – 6,6 9.730 5.020 14.750 10.360 5.020 15.380 11.400 5.020 16.420
6,6 – 7,0 9.020 4.770 13.790 9.610 4.770 14.380 10.570 4.770 15.340
7,0 – 7,5 8.310 4.440 12.750 8.850 4.440 13.290 9.740 4.440 14.180
7,5 – 8,1 7.570 4.180 11.750 8.060 4.180 12.240 8.870 4.180 13.050
8,1 – 8,7 6.860 3.950 10.810 7.310 3.950 11.260 8.040 3.950 11.990
8,7 – 9,4 6.150 3.630 9.780 6.550 3.630 10.180 7.210 3.630 10.840
9,4 – 10,2 5.440 3.370 8.810 5.790 3.370 9.160 6.380 3.370 9.750
10,2 – 11,3 4.690 3.110 7.800 5.000 3.110 8.110 5.500 3.110 8.610
11,3 – 11,9 3.990 2.810 6.800 4.250 2.810 7.060 4.680 2.810 7.490
11,9 – 12,5 3.630 2.680 6.310 3.870 2.680 6.550 4.260 2.680 6.940
12,5 – 13,2 3.260 2.560 5.820 3.470 2.560 6.030 3.820 2.560 6.380
13,2 – 14,1 2.900 2.400 5.300 3.090 2.400 5.490 3.400 2.400 5.800
14,1 – 15,0 2.550 2.260 4.810 2.720 2.260 4.980 2.990 2.260 5.250
15,0 – 16,1 2.190 2.100 4.290 2.330 2.100 4.430 2.570 2.100 4.670
16,1 – 17,3 1.840 1.960 3.800 1.960 1.960 3.920 2.160 1.960 4.120
17,3 – 18,8 1.480 1.820 3.300 1.580 1.820 3.400 1.740 1.820 3.560
18,8 – 20,5 1.100 1.690 2.790 1.170 1.690 2.860 1.290 1.690 2.980
20,5 – 22,5 750 1.570 2.320 800 1.570 2.370 880 1.570 2.450
22,5 – 25,0 390 1.420 1.810 420 1.420 1.840 460 1.420 1.880
25,0 – 28,1 0 1.320 1.320 0 1.320 1.320 0 1.320 1.320
28,1 – 32,1 0 740 740 0 740 740 0 740 740
Mindst 32,1 0 160 160 0 160 160 0 160 160

Halvårlig grøn ejerafgift for dieselbiler registreret fra 3. oktober 2017 til 30. juni 2021*

2024 2025 2026
Km/liter Forbrugsafgift Udligningsafgift I alt Forbrugsafgift Udligningsafgift I alt Forbrugsafgift Udligningsafgift I alt
Under 5,1 13.360 6.530 19.890 14.230 6.530 20.760 15.659 6.530 22.189
5,1 – 5,4 12.620 6.240 18.860 13.440 6.240 19.680 14.790 6.240 21.030
5,4 – 5,6 11.910 5.880 17.790 12.690 5.880 18.570 13.960 5.880 19.840
5,6 – 5,9 11.190 5.600 16.790 11.920 5.600 17.520 13.120 5.600 18.720
5,9 – 6,2 10.480 5.290 15.770 11.160 5.290 16.450 12.280 5.290 17.570
6,2 – 6,6 9.730 5.020 14.750 10.360 5.020 15.380 11.400 5.020 16.420
6,6 – 7,0 9.020 4.770 13.790 9.610 4.770 14.380 10.570 4.770 15.340
7,0 – 7,5 8.310 4.440 12.750 8.850 4.440 13.290 9.740 4.440 14.180
7,5 – 8,1 7.570 4.180 11.750 8.060 4.180 12.240 8.870 4.180 13.050
8,1 – 8,7 6.860 3.950 10.810 7.310 3.950 11.260 8.040 3.950 11.990
8,7 – 9,4 6.150 3.630 9.780 6.550 3.630 10.180 7.210 3.630 10.840
9,4 – 10,2 5.440 3.370 8.810 5.790 3.370 9.160 6.380 3.370 9.750
10,2 – 11,3 4.690 3.110 7.800 5.000 3.110 8.110 5.500 3.110 8.610
11,3 – 11,9 3.990 2.810 6.800 4.250 2.810 7.060 4.680 2.810 7.490
11,9 – 12,5 3.630 2.680 6.310 3.870 2.680 6.550 4.260 2.680 6.940
12,5 – 13,2 3.260 2.560 5.820 3.470 2.560 6.030 3.820 2.560 6.380
13,2 – 14,1 2.900 2.400 5.300 3.090 2.400 5.490 3.400 2.400 5.800
14,1 – 15,0 2.550 2.260 4.810 2.720 2.260 4.980 2.990 2.260 5.250
15,0 – 16,1 2.190 2.100 4.290 2.330 2.100 4.430 2.570 2.100 4.670
16,1 – 17,3 1.840 1.960 3.800 1.960 1.960 3.920 2.160 1.960 4.120
17,3 – 18,8 1.480 1.820 3.300 1.580 1.820 3.400 1.740 1.820 3.560
18,8 – 20,5 1.100 1.690 2.790 1.170 1.690 2.860 1.290 1.690 2.980
20,5 – 22,5 750 1.570 2.320 800 1.570 2.370 880 1.570 2.450
22,5 – 25,0 680 1.420 2.100 720 1.420 2.140 800 1.420 2.220
25,0 – 28,1 640 1.320 1.960 680 1.320 2.000 750 1.320 2.070
28,1 – 32,1 590 740 1.330 630 740 1.370 690 740 1.430
32,1 – 37,6 540 160 700 580 160 740 630 160 790
37,6 – 41,0 510 160 670 540 160 700 600 160 760
41,0 – 45,0 480 160 640 510 160 670 560 160 720
45,0 – 50,0 460 160 620 490 160 650 540 160 700
50,0 – 56,3 440 160 600 470 160 630 520 160 680
Mindst 56,3 390 160 550 420 160 580 460 160 620

* Der tages forbehold for fejl

Partikeludledningsafgift på dieselbiler

Partikeludledningsafgift pålægges dieseldrevne person- og varebiler under 3.500 kg, hvis de enten har en partikeludledning på over 5 mg pr. eller ikke har fået målt deres partikeludledning. Denne afgift er på 1.000 kr. årligt.

Ejere af dieselbiler uden partikelfilter skal betale denne afgift, uafhængigt af bilens brændstoføkonomi. Hvis en dieselbil eftermonteres med et partikelfilter, kan den blive fritaget for afgiften, forudsat at filteret er godkendt efter de gældende regler.

Hvornår stopper ejerafgiften?

Hvornår skal man ikke længere betale ejerafgift? Ejerafgiften stopper, når du afmelder dit køretøj eller ved ejerskifte. Det er vigtigt at informere de relevante myndigheder for at undgå unødvendige afgifter.

Biler uden brændstof: Grøn ejerafgift elbil og plug-in-hybrid

Med fremkomsten af elbiler opstår spørgsmålet: Hvad så med biler, der ikke kører på brændstof? For disse køretøjer gælder der særlige regler og afgifter, som afspejler deres miljøpåvirkning.

Sådan beregnes den grønne ejerafgift for plug-in-hybrid og elbiler

Hvis din elbil eller plug-in-hybridbil blev registreret før den 1. juli 2021, skal du betale grøn ejerafgift. Den grønne ejerafgift beregnes ud fra bilens elektriske forbrug, som omregnes til kilometer pr. liter benzin.

Beregningsprocessen starter med bilens oplyste elektriske forbrug i Wh pr. km, som fabrikanten angiver. Denne information indtastes i Motorregistret ved bilens registrering. Omregningen fra Wh pr. km til benzinforbrug pr. 100 km sker ved at dividere det oplyste energiforbrug med en fast faktor på 91,25.

Hvordan påvirker det elbiler?

De fleste el- og plug-in-hybridbiler vil falde ind under den laveste sats for grøn ejerafgift. I 2023 var denne sats 370 kr. halvårligt, og den stiger til 390 kr. i 2024. I 2026 vil den halvårlige grønne ejerafgift på en elbil ligge på cirka 460 kr.

Denne tilgang sikrer, at ejerafgiften afspejler den reelle miljøpåvirkning af køretøjet, samtidig med at den understøtter overgangen til mere miljøvenlige transportformer.

Yderligere afgifter for bilejere

Der findes også andre bilafgifter – nogle er engangsafgifter (som registreringsafgift), mens andre er løbende afgifter. For eksempel opkræver forsikringsselskaberne et miljøbidrag sammen med præmien på din lovpligtige ansvarsforsikring. Yderligere bilafgifter inkluderer vejbenyttelsesafgift, motoransvarsforsikringsafgift og nummerpladegebyr.

Mere miljøvenligt og økonomisk bilkøb

Forståelsen af grøn ejerafgift og relaterede afgifter er essentiel for bilejere i Danmark, især med skiftende regler og stigende satser. Disse afgifter, som er en integreret del af landets miljøpolitik, påvirker direkte økonomiske udgifter for bilejere. Ved at holde dig informeret om disse afgifter, kan du træffe klogere valg ved bilkøb og aktivt bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

For mere information om ejerafgift, besøg FDM’s hjemmeside eller Motorstyrelsens side om periodiske afgifterSe Motorstyrelsens video om de nye bilafgifter eller deres video om løbende afgifter.

Oftest stillede spørgsmål

Hvor meget skal jeg betale i grøn ejerafgift?
Hvor kan jeg se min grøn ejerafgift?
Hvor mange gange om året betaler man grøn ejerafgift?
Kan samme bilmodel koste noget forskelligt i ejerafgift?
Image