×

Menu

Kontakt os
tlf. 60 83 98 89 eller
på mail info@lzk.dk

Motorvej

Når du tager kørekort, er det obligatorisk at blive undervist i og prøve kørsel på motorvej. I Danmark er der over 1000 km motorvej, så du kommer sandsynligvis også til at skulle bruge dine motorvejskørsel-evner fremover. Men hvad er det nu lige, der kendetegner en motorvej? Og hvilke regler skal du være særligt opmærksom på? Det kan du læse meget mere om her!

Hvad er en motorvej?

Der er 5 forskellige ting, der kendetegner en motorvej:

  1. Det er en flersporet vej, som har minimum to vognbaner i hver retning, og disse er adskilt af et autoværn eller en bred midterrabat.
  2. Fra- og tilkørsel sker ad særlige ramper i højre side af motorvejen, som forbinder motorvejen og det øvrige vejnet.
  3. Der er ingen skærende veje eller krydsende trafik på selve motorvejen, da andre veje, cykelstier, jernbaner og lignende enten føres under eller over motorvejen. Der er heller ikke adgang til nogen private veje eller ejendomme direkte fra motorvejen.
  4. Motorvejen er forbeholdt hurtigkørende trafik, og hastighedsgrænsen for biler og motorcykler på motorvejen ligger på 110-130 km/t (cirka halvdelen af motorvejsnettet har den “gamle” hastighedsgrænse på 110 km/t). Er der tale om lastbiler, busser eller køretøjer med påhængsvogn, er hastighedsgrænsen 80 km/t.
  5. Der er et nødspor til højre i begge retninger (på de fleste motorveje), hvor havarerede køretøjer kan holde i en nødsituation – uheld, ulykker, manglende brændstof el.lign., der forhindrer videre kørsel – og her er typisk installeret nødtelefoner, så man kan tilkalde hjælp.

Hvilke køretøjer må køre på motorvej?

Som nævnt er motorvejen forbeholdt hurtig trafik, og derfor er det heller ikke alle køretøjer, der må køre på motorvej. Færdselslovens §2, stk. 14 dikterer, at motorvejen er forbeholdt “motorkøretøjer” (biler og motorcykler), og §44 uddyber, at færdsel på motorvejen kun må ske med køretøjer, som må og kan køre mindst 50 km/t. Dette udelukker blandt andet traktor og knallert (både 30 og 45) fra at køre på motorvejen.

Hastigheder på motorvejen

Som nævnt tidligere er hastighedsgrænsen på motorvejen højere end på de øvrige veje. Hvor intet andet er skiltet, må motorcykler og biler køre 130 km/t – er der skiltet med en anden hastighedsbegrænsning, er denne selvfølgelig gældende.

På cirka halvdelen af de danske motorveje er der stadig den “gamle” fartgrænse på 110 km/t. På enkelte strækninger kan der være hastighedsgrænser på 90-100 km/t, og på strækninger med vejarbejde kan der også gælde andre fartgrænser.

Køretøjer, som trækker en påhængsvogn eller trailer, må som udgangspunkt ikke køre hurtigere end 80 km/t – nogle anhængere er dog godkendt til højere hastigheder.

Lastbiler og busser (over 3.500 kg) må aldrig køre mere end 80 km/t – og det er altså kun på motorvejen, at de må køre så hurtigt.

Hvor langsomt må man køre på motorvej?

Der er som sådan ikke en lov der fortæller hvor langsomt man må køre på motorvej. Dog findes der en mulighed for, at få en fartbøde for at køre for langsomt. Dette ses i færdselsloven §41, stk. 3 som fortæller “Kørende må ikke hindre andre kørendes normale kørsel ved uden rimelig grund at køre med overdreven lav hastighed eller pludseligt at bremse.”. Heraf vurderes overdreven lav hastighed til at hindre andre kørendes normale kørsel, det er dog en individuel vurdering i den konkrete sag. Man kan risikere en bøde hvis man kører under 80 km/t på en motorvej. Det skyldes, at 80 km/t, er den laveste maksimumhastighed, et køretøj er begrænset til ift. kørsel på motorvej.

Jf. færdselsloven §41, stk. 2 skal man holde en efter forholdene passende lav hastighed:

1) i tættere bebygget område,
2) når sigtbarheden er nedsat på grund af lys- eller vejrforholdene,
3) ved vejkryds og i vejsving,
4) foran fodgængerfelt,
5) foran bakketop eller på andre steder, hvor oversigten er begrænset,
6) ved risiko for blænding,
7) ved møde med andet køretøj på smal vej,
8) i vådt, glat eller fedtet føre,
9) hvor køretøjet nærmer sig bus eller letbanekøretøj, der holder for at optage eller afsætte passagerer,
10) hvor køretøjet nærmer sig børn på eller ved vejen,
11) hvor køretøjet nærmer sig heste eller kreaturer på vejen,
12) hvor der foretages arbejde på vejen, og
13) forbi uheldssted på vejen.

Færdselsregler

Under øvelseskørslen, når du tager kørekort, er motorvejen den sidste vejtype, du lærer at køre på – du starter altid med at køre i by og på landevej. I henhold til Færdselslovens §64, stk. 3, må din kørelærer ikke tage dig med på motorvej, før denne skønner, at du har opnået en tilstrækkelig kørefærdighed til, at din motorvejskørsel kan foregå uden fare for sikkerhed eller unødig sinke af trafikkens afvikling (faktisk er hele kapitel 6 af Færdselsloven dedikeret til “særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej”.

Se også: Motortrafikvej

For at illustrere, hvor og hvordan færdselsreglerne på motorvejen adskiller sig fra kørsel på de andre vejtyper, har vi lavet denne tabel, som forhåbentligt kan give dig et overblik.

Landevej/hovedvej Motortrafikvej Motorvej
Modkørende trafik Ja Ja Nej – trafikretninger er adskilt af autoværn eller bred midterrabat
Tværgående trafik Ja Ja Nej – tværgående trafik ledes over eller under motorvejen
Hastighedsgrænse 80 km/t (hvis andet ikke er skiltet) 80 km/t (hvis andet ikke er skiltet 130 km/t (hvis andet ikke er skiltet)
U-vending Tilladt Forbudt Forbudt
Tilladte køretøjer Alle køretøjer Bil og motorcykel Bil og motorcykel
Standsning og parkering Tilladt på landevej (kun standsning tilladt på hovedvej) Forbudt Forbudt

Standsning på motorvej

  • Det er forbudt at køre over midterrabatten eller gennem åbninger i autoværnet på motorvejen
  • Det er forbudt at bakke eller foretage vending på motorvejen (samt til- og frakørselsramperne)
  • Det er forbudt at standse eller parkere andre steder end de anviste parkerings- og rastepladser
  • Det er tilladt at standse ved en nødtelefon med henblik på at anvende nødtelefonen

Placering på motorvejen

Det er uhyggeligt nemt at placere sig på motorvejen: Du skal altid holde til højre, når det er muligt. Det er med til at forhindre farlige situationer og letter trafikken. Hvis der er tre eller flere vognbaner i samme færdselsretning, må køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg (busser og lastbiler fx) kun bruge de to vognbaner, der er længst til højre.

Frakørsel og tilkørsel

Du må kun køre ind på og bort fra motorvejen ad de dertil anlagte til- og frakørselsramper – med mindre du er ved motorvejens begyndelse eller endepunkt. Er du en af dem, der tøver eller er skræmt, når du skal køre ind på motorvejen⁉️ Det kan også godt virke overvældende at skulle navigere i høj hastighedstrafik, men her er lidt fakta jeg vil dele med dig for at berolige dig 😊 Motorvejen er en af de sikreste vejtyper i trafikken. Ifølge Vejdirektoratet var der i 2021 “kun” 13 dødsulykker på motorvejen, mens 72 personer mistede livet på landevejene. Så selvom det kan virke skræmmende at køre ind på motorvejen, bør du huske på, at du faktisk kører mere sikkert her end på de mindre veje. 6% af de dræbte og tilskadekomne i 2021 var på motorvejen, selvom 33% af trafikken bliver afviklet på netop motorvejen😯 Hver anden personskadeulykke på motorvejen sker i form af en bagendekollision, hvor ca. hver fjerde er en eneulykke😔🙈

Tegngivning og vognbaneskift

Du skal ALTID give tegn med dit blinklys i god tid inden et vognbaneskift på motorvejen, og du må først skifte vognbane, når du har orienteret dig og sikret, at der er fri bane (du har ubetinget vigepligt ved vognbaneskift). Undlader du at blinke – selvom der måske ikke er andre trafikanter i nærheden – risikerer du en bøde.

OBS! På alle andre veje end motorvej er det kun påkrævet at signalere med sit blinklys for at vejlede den øvrige færdsel.

Havariblinket må (ud over havari) kun bruges til at gøre andre trafikanter opmærksomme på uventet kødannelse eller anden umiddelbar fare på motorvejen (og andre veje uden for tæt bebyggede områder) for at gøre bagvedkørende opmærksomme på faren.

Havari

Hvis du er så uheldig, at dit køretøj af den ene eller anden grund ikke kan fortsætte – trafikuheld, motorfejl eller lignende – skal du så vidt muligt placere dit køretøj udenfor kørebanen (i nødsporet), og du skal så hurtigt som muligt sørge for at få fjernet køretøjet fra motorvejen. Kan køretøjet ikke omgående fjernes, skal du træffe de nødvendige foranstaltninger for at advare andre trafikanter; havariblink tændes og advarselstrekant opsættes.

Vejskiltene ved motorvejen

Oplysningstavle, E42 – Motorvej

Oplysningstavle,E42 - Motorvej

Oplysningstavle, E44 – Motorvej ophører

Oplysningstavle,E44 - Motorvej ophører

Se også denne video fra Vejdirektoratet:

Oftest stillede spørgsmål

Hvilke køretøjer må køre på motorvej?
Hvor hurtigt må man køre på tilkørsel til motorvej?
Hvor hurtigt må man køre på motorvej?
Hvor stærkt må man køre med trailer på motorvej?
Image