×

Menu

Kontakt os
tlf. 60 83 98 89 eller
på mail info@lzk.dk

Oplysningstavler

Oplysningstavlerne giver dig oplysninger, som kan gøre det nemmere at navigere i trafikken; for eksempel hvilken vejbane, du skal vælge. Det er vigtigt at vide, hvad oplysningstavlerne betyder, så du kan handle hensigtsmæssigt, når du støder på dem i trafikken.

Oplysningstavle – Her er alt hvad du skal vide

Inden for færdselstavler hjælper oplysningstavler dig med forskellige forhold der gør sig gældende på vejene, der kan hjælpe dig med at navigere i trafikken, og eksempelvis, at vælge den rigtige vejbane i et lyskryds (hvor påbudstavler fortæller om et specifikt påbud i forhold til kørsel et sted). Her kan du se et udpluk af de danske oplysningstavler, deres placering og deres betydning. Tavlerne. Oplysningstavlerne bliver opsat i nærheden af eller ved begyndelsen af den strækning, som tavlen vedrører. Oplysningstavler, der er opsat i nogen afstand, kan blive forsynet med en afstandsangivelse i bunden eller på en undertavle.

E 11.1 Ophængt pilafmærkning

Pileafmærkningen ophænges over den vejbane, tavlen gælder for, og angiver kørselsretningen.

E 11.4 Ophængt pilafmærkning

Pileafmærkningen ophænges over den vejbane, tavlen gælder for, og angiver kørselsretningen.

E 11.5 Ophængt pilafmærkning

Pileafmærkningen ophænges over den vejbane, tavlen gælder for, og angiver kørselsretningen.

E 11.6 Ophængt pilafmærkning

Pileafmærkningen ophænges over den vejbane, tavlen gælder for, og angiver kørselsretningen.

E 11.7 Ophængt pilafmærkning

Pileafmærkningen ophænges over den vejbane, tavlen gælder for, og angiver kørselsretningen.

E 11.8 Ophængt pilafmærkning

Pileafmærkningen ophænges over den vejbane, tavlen gælder for, og angiver kørselsretningen.

E 11.9 Ophængt pilafmærkning

Pileafmærkningen ophænges over den vejbane, tavlen gælder for, og angiver kørselsretningen.

E 15 Vognbaner ved kryds

Denne oplysningstavle viser kørselsretningerne for de enkelte vejbaner i krydset. På tavlen kan også vises afmærkninger på kørebane, rabat eller lignende. I tilfælde af vejarbejde kan oplysningstavlen og eventuelle undertavler være en gul baggrund med sorte symboler.

E 16,1 Vognbaneforløb med sammenfletning eller vognbaneforøgelse

Disse oplysningstavler angiver vognbanernes forløb samt færdselsretningen. På tavlen kan der vises rabatter, forhindringer eller andet, ligesom vognbaner fra modsat færdselsretning kan angives. De første fem oplysningstavler angiver sammenfletninger, og de sidste to angiver forøgelse i antal vognbaner.

Når antallet af vognbaner reduceres, skal alle kørende vise gensidigt hensyn, jf. Færdselslovens § 18, stk. 4 (sammenfletning). Læs mere om reglerne for sammenfletning i vores afsnit om vigepligt.

I tilfælde af vejarbejde kan oplysningstavlen og eventuelle undertavler være en gul baggrund med sorte symboler.

E 16,2 Vognbaneforløb med vognbaneskift

Denne oplysningstavle angiver vognbanernes forløb samt færdselsretningen. På tavlen kan der vises rabatter, forhindringer eller andet, ligesom vognbaner fra modsat færdselsretning kan angives.

Når antallet af vognbaner reduceres, skal den, som skifter vognbane, sikre sig, at dette kan ske uden at være til fare eller unødig ulempe for andre, jf. færdselslovens § 18, stk. 2 (vognbaneskift). Læs mere om reglerne for vognbaneskift i vores afsnit om vigepligt.

I tilfælde af vejarbejde kan oplysningstavlen og eventuelle undertavler være en gul baggrund med sorte symboler.

E 17 Fodgængerfelt

Denne oplysningstavle opsættes ved et fodgængerfelt.

E 18 Blind vej

Denne oplysningstavle opsættes ved indkørslen til en vej, der ender blindt. Hvis vejen fortsætter i gang- eller cykelsti, kan dette angives med en tynd hvid streg (E 18,2).

E 19 Ensrettet færdsel

Denne oplysningstavle opsættes for at markere ensrettet kørsel.

E 21,1 Anbefalet rute for cyklister

Denne oplysningstavle angiver en sti, vej eller lignende, som er hensigtsmæssig for cyklister at benytte.

E 21,2 Anbefalet rute for vandrere

Denne oplysningstavle angiver en sti, vej eller lignende, som er hensigtsmæssig for gående at benytte.

E 21,3 Anbefalet rute for ridende

Denne oplysningstavle angiver en sti, vej eller lignende, som er hensigtsmæssig for ryttere at benytte.

E 21,4 Anbefalet rute for lille knallert

Denne oplysningstavle angiver en sti, vej eller lignende, som er hensigtsmæssig at benytte som fører af lille knallert.

E 22,1 Anbefalet rute for lastbiler

Denne oplysningstavle angiver en vej, der er hensigtsmæssig for lastbiler at benytte.

E 22,2 Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods

Denne oplysningstavle angiver en vej, der er hensigtsmæssig for lastbiler med farligt gods at benytte.

E 23 Vejledning for invalide

Denne oplysningstavle angiver ramper, parkeringsbåse eller andet, der er tiltænkt invalide og handicappede. På tavlen kan der anføres et rampe-symbol, og rampehældningen kan angives på en undertavle.

E 26 Fodgængertunnel eller fodgængerbro

Disse oplysningstavler angiver en tunnel eller bro, der lader fodgængere krydse vejen.

E 31 Busholdeplads

Disse oplysningstavler angiver en holdeplads, hvor busser må standse. Her gælder bestemmelserne for busstoppesteder, jf. Færdselslovens § 29, stk. 2.

E 32 Taxiholdeplads

Denne oplysningstavle angiver en plads, hvor taxi må holde.

E 33.1 Parkering

Denne oplysningstavle angiver et areal, der er beregnet til parkering. Med undertavler kan der være angivet begrænsninger eller retningslinjer for parkering i området. E 33 kan suppleres med E 23 “Vejledning for invalide” som undertavle. Dette angiver, at parkeringsarealet udelukkende må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, som har en udstedt tilladelse. Regler for privat administrerede parkeringsregler kan angives med sort undertavle.

E 33.2 Parkering, indendørs

Denne oplysningstavle angiver et areal, der er beregnet til parkering. Med undertavler kan der være angivet begrænsninger eller retningslinjer for parkering i området. Det vinkelformede tag-symbol indikerer, at der er tale om indendørs parkering. E 33 kan suppleres med E 23 “Vejledning for invalide” som undertavle. Dette angiver, at parkeringsarealet udelukkende må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, som har en udstedt tilladelse. Regler for privat administrerede parkeringsregler kan angives med sort undertavle.

E 37 Krybespor

Denne oplysningstavle angiver et krybespor, der skal bruges, hvis man ikke kan køre mindst den angivne hastighed. Alle køretøjer, der kører langsommere end angivet, skal køre ud i krybesporet, jf. Færdselslovens § 14, stk. 5. Reglerne for vognbaneskift gælder.

E 41 Hastighedsangivelse for frakørsel

Denne oplysningstavle angiver den anbefalede hastighed for at køre gennem et sving på en frakørselsvej.

E 42 Motorvej

Denne oplysningstavle angiver en motorvejsstrækning. Her gælder reglerne for kørsel på motorvej, jf. Færdselslovens § 44-47.

E 43 Motortrafikvej

Denne oplysningstavle angiver en strækning med motortrafikvej. Her gælder reglerne for kørsel på motortrafikvej, jf. Færdselslovens § 48.

E 44 Motorvej ophører

Denne oplysningstavle angiver, at motorvejen ophører. Den anvendes kun i slutningen af en motorvejsstrækning og ikke ved frakørsler.

E 45 Motortrafikvej ophører

Denne oplysningstavle angiver, at motortrafikvejen ophører. Den anvendes kun i slutningen af en strækning med motortrafikvej og ikke ved frakørsler eller krydsende veje.

E 49 Gågade

Denne oplysningstavle angiver en vejstrækning eller område, hvor der er gågade. I en gågade gælder særlige færdselsregler, som kan uddybes på undertavle. Hvis kørsel i området er tilladt, skal det ske med meget lav hastighed (typisk under 15 km/t), og der skal udvises særlig hensynsfuldhed og agtpågivenhed for gående, jf. Færdselslovens § 27, stk. 3. Når du kører ud fra en gågade, har du ubetinget vigepligt, jf. Færdselslovens § 26, stk. 3.

E 50 Ophør af gågade

Denne oplysningstavle angiver, at gågaden stopper her.

E 51 Opholds- og legeområde

Oplysningstavlen angiver, at det i dette område er tilladt for børn og voksne at opholde sig eller lege på veje i området – dette må dog ikke hindre kørsel. Kørsel i området skal ske med meget lav hastighed (typisk under 15 km/t), og der skal udvises særlig hensynsfuldhed og agtpågivenhed for gående i området. Når du kører ud fra et opholds- og legeområde, har du ubetinget vigepligt, jf. Færdselslovens § 26, stk. 3.

E 52 Ophør af opholds- og legeområde

Denne oplysningstavle angiver, at opholds- og legeområdet stopper her.

E 53 Område med fartdæmpning

Denne oplysningstavle angiver et område, hvor vejen ikke er egnet til at køre hurtigere end den angivne hastighed.

E 54 Ophør af område med fartdæmpning

Denne oplysningstavle angiver, at området med fartdæmpning ophører her.

E 55 Tættere bebygget område

Denne oplysningstavle (typisk kaldet et byskilt) placeres typisk ved bygrænsen og angiver et område, hvor reglerne for kørsel i tættere bebyggede områder gælder. Med mindre andet er skiltet, er hastighedsgrænsen 50 km/t.

E 56 Ophør af tættere bebygget område

Denne oplysningstavle er ofte på bagsiden af E 55. Skiltet angiver, at du kører ud af et tættere bebygget område. Med mindre andet er skiltet, er hastighedsgrænsen 80 km/t.

E 68 Zonetavle

Denne oplysningstavle angiver, at bestemmelserne for det anførte tavle-symbol gælder i området. Eksempelvis: Zone med standsningsforbud, Zone med parkeringsforbud, Zone med parkering, Zone med lokal hastighedsbegrænsning. Disse bestemmelser gælder, til de bliver ophævet med E 69 eller erstattet af en anden angivelse af samme forhold på en anden zonetavle.

E 69 Ophør af zone

Denne oplysningstavle angiver ophør af zone. Eksempelvis: Ophør af zone med standsningsforbud, Ophør af zone med parkeringsforbud, Ophør af zone med parkering, Ophør af zone med lokal hastighedsbegrænsning.

E 80 Generelle hastighedsbegrænsninger

Denne oplysningstavler angiver generelle hastighedsbegrænsninger for henholdsvis bymæssig bebyggelse, landevej og motorvej, der er gældende i landet. Det er desuden angivet, at det er lovpligtigt at køre med sikkerhedssele og tændte forlygter.

Læs også om: 

Skal du have genopfrisket din viden omkring vigepligt? så læs disse guldkorn:

 

 

 

Oftest stillede spørgsmål

Image