×

Menu

Kontakt os
tlf. 60 83 98 89 eller
på mail info@lzk.dk

Påbudstavler

Påbudstavler er et vigtigt element i trafikken, da de på en nem og overskuelig måde viser bilisterne, hvad der kræves af dem. De er blå og runde med et hvidt symbol på, som angiver hvad der er påbudt ift. kørsel af billister. Påbudsskilte kan du møde overalt i trafikken - lige fra kørsel på motorvej til bykørsel. Hvis du har (eller skal tage) kørekort, er det vigtigt at kende betydningen af alle påbudstavler. I denne artikel vil vi gennemgå de påbudstavler, du vil støde på i trafikken og i teoriundervisningen.

Påbudstavler: Generel viden om påbudsskilte

Når det kommer til kategorien påbudstavler inden for færdselstavler, betyder en påbudstavle er dybest set det modsatte af en forbudstavle; på en påbudstavle står der, hvad du skal gøre – på en forbudstavle står der, hvad du ikke må gøre. En påbudstavle opsættes på det sted, hvor eller hvorfra påbuddet gælder. Som fører af et motorkøretøj skal du altid gøre, som der står på påbudsskiltet. Man kan som nævnt tideligere møde en påbudstavle overalt, lige fra et stort t-kryds til kørsel på motorvej. Påbudstavler går også under navnet d-tavler.

Kort sagt: Påbudstavler angiver specifikke påbud og er cirkelformede skilte med blå bund og hvidt symbol, som afdækker påbuddets art. Påbudstavler opsættes steder, hvor eller hvorfra det særlige påbud gælder.

Påbudstavler – Det komplette overblik samt forklaringer

I trafikken vil du støde på forskellige påbudsskilte, og derfor kan det være en god idé at kende dem alle. De fleste påbudstavler er ganske enkle og lette at forholde sig til, men der er også nogle, der kræver lidt mere forklaring. Vi har lavet en komplet oversigt over påbudstavlerne, for at du kan få et bedre indblik i, hvilke påbud der findes, og hvad de betyder.

D11,1: Påbudt kørselsretning ligefrem

D11,1 viser påbudt kørselsretning. Du skal køre i den retning pilen viser – ligefrem.

påbudstavle D11,1 - Påbudt kørselsretning

D11,2: Påbudt kørselsretning venstre

D11,2 viser påbudt kørselsretning. Du skal køre i den retning pilen viser – her er kørsel til venstre.

påbudstavle - D11,2 - Påbudt kørselsretning

D11,3: Påbudt kørselsretning højre

D11,3 viser påbudt kørselsretning. Du skal køre i den retning pilen viser – her er kørsel til højre.

påbudstavle - D11,3 - Påbudt kørselsretning

D11,4: Påbudt kørselsretning venstresving

D11,4 viser påbudt kørselsretning. Du skal køre i den retning pilen viser – her er der tale om et venstresving.

påbudstavle - D11,4 - Påbudt kørselsretning

D11,5: Påbudt kørselsretning højresving

D11,5 viser påbudt kørselsretning. Du skal køre i den retning pilen viser – her er der tale om et højresving.

påbudstavle - D11,5 - Påbudt kørselsretning

D11,6: Påbudt kørselsretning ligefrem eller venstre

D11,6 viser påbudt kørselsretning. Du skal køre i den retning pilen(ene) viser – her er der tale kørsel til venstre eller ligefrem/ligeud.

påbudstavle - D11,6 - Påbudt kørselsretning

D11,7: Påbudt kørselsretning ligefrem eller højre

D11,7 viser påbudt kørselsretning. Du skal køre i den retning pilen(ene) viser – her er der tale kørsel til højre eller ligefrem/ligeud.

påbudstavle - D11,7 - Påbudt kørselsretning

D11,8: Påbudt kørselsretning højre eller venstre

D11,7 viser påbudt kørselsretning. Du skal køre i den retning pilen(ene) viser – her er der tale kørsel til højre eller kørsel til venstre.

påbudstavle - D11,8 - Påbudt kørselsretning

D12: Påbudt kørselsretning i rundkørsel

D12 viser påbudt kørselsretning i en rundkørsel.

Påbudstavle, D12 - Påbudt kørselsretning i rundkørsel

D15,2: Påbudt passage venstre om

påbudstavle - D15,2 - Påbudt passage

Pilen indikerer, på hvilken side du skal passere påbudsskiltet.

Kørsel i parkeringsbane, busbane, til stoppested eller lignende er undtaget.

D15,3: Påbudt passage højre om

påbudstavle - D15,3 - Påbudt passage

Pilen viser, på hvilken side af påbudstavlen du skal passere.

Kørsel i busbane, parkeringsbane, til stoppested eller lignende er undtaget.

D16: Valgfri passage

påbudstavle - D16 - Valgfri passage

Motorkøretøjer og store knallerter må selv vælge, om de vil passere skiltet på enten højre eller venstre side.

D21: Cykelsti

påbudsatavle - D21 - Cykelsti

Dette påbudsskilt angiver, at kun cyklister og små knallerter må benytte cykelstien. Fodgængere må dog gerne benytte stien, så længe de ikke er til ulempe for de kørende (jf. § 10, stk. 3).

UD21,1: Dobbeltrettet cykeltrafik

undertavle til påbudstavle - ud21,1

Undertavle til D 21, som angiver, at der er trafik i begge retninger på cykelstien.

UD21,2: Dobbeltrettet cykeltrafik ophører

undertavle til påbudstavle - ud21,2

Undertavle til D 21, som angiver, at der ikke længere er trafik i begge retninger på cykelstien.

D22: Gangsti

påbudstavle - D22 - Gangsti

Denne påbudstavle angiver, at kun fodgængere må benytte gangstien.

D23: Ridesti

påbudstavle - D23 - Ridesti

Denne påbudstavle angiver, at kun ridende må benytte ridestien.

D26: Delt sti

påbudstavle - D26 - Delt sti

Denne påbudstavle angiver, at der er flere baner på stien, som er adskilt med rabat, afstribning eller lignende. Stiens baner må kun benyttes af den på skiltet angivne færdselsart.

D26,1: Delt sti

D26,1 - Delt sti

D26,2: Delt sti

D26,2 - Delt sti

D26,3: Delt sti

D26,3 - Delt sti

D26,4: Delt sti

D26,4 - Delt sti

D26,5: Delt sti

D26,5 - Delt sti

D27: Fællessti

påbudstavle - D27 - Fællessti

Denne påbudstavle angiver en sti, som kan benyttes af flere færdselsarter. Kun færdselsarter angivet på skiltet med symbol må benytte stien, og alle trafikanter skal udvise gensidig hensynsfuldhed på fællesstien (jf. § 3, stk. 1).

D27,1: Fællessti

D27,1 - Fællessti

D55: Påbudt laveste hastighed

påbudstavle - D55 - Mindste hastighed

Alle kørende (undtagen cyklister og førere af lille knallert) er påbudt at køre minimum den angivne hastighed. Påbuddet gælder, indtil det ophæves (tavle D 56), hvis ingen anden afstand er angivet på en undertavle.

D56 Ophør af påbudt laveste hastighed

påbudstavle - D56 - Ophør af mindste hastighed

Ophør af mindste hastighed.

 

Oftest stillede spørgsmål

Hvad er et påbudsskilt?
Image