×

Menu

Kontakt os
tlf. 60 83 98 89 eller
på mail info@lzk.dk

Rundkørsel

Rundkørsler er en type kryds, hvor trafikken kører rundt om en central ø, hvilket betyder, at du frit kan vælge mellem et antal veje, når du først er i rundkørslen, uden du behøver at krydse andres vejbane. Det giver typisk et bedre trafikflow og kan være med til at øge sikkerheden - specielt i kryds med dårligt udsyn.

En af de vejtyper, du kommer til at møde, når du tager kørekort, er rundkørslen. Du ved garanteret godt, hvad en rundkørsel er – men lad os lige tage den, så alle er med:

Rundkørsler er en type kryds, hvor trafikken kører rundt om en central ø, hvilket betyder, at du frit kan vælge mellem et antal veje, når du først er i rundkørslen, uden du behøver at krydse andres vejbane. Det giver typisk et bedre trafikflow og kan være med til at øge sikkerheden – specielt i kryds med dårligt udsyn.

Hvordan er færdselsreglerne i en rundkørsel?

Der er nogle grundregler, du skal følge, når du kører i en rundkørsel. De kan inddeles i følgende kategorier:

 1. Fremkørsel
 2. Orientering
 3. Placering
 4. Tegngivning

Fremkørsel til rundkørsel

Det er vigtigt, du kan nå at overskue trafikken i rundkørslen og kan nå at stoppe helt, hvis der kommer trafik, og derfor skal du køre frem mod rundkørslen med en passende lav hastighed (20 til 30 km/t) – det samme gælder for kørsel i rundkørslen.

Hvis du vurderer, at du ikke vil være til gene for den tværgående trafik, kan du fortsætte ind i rundkørslen uden at stoppe helt op. Husk at orientere dig grundigt, før du kører ind i rundkørslen!

OBS! Når du kommer til en rundkørsel, har du altid ubetinget vigepligt for trafikanter, der allerede kører rundt i rundkørslen. Det vil sige, at du ikke må køre ind i rundkørslen, før du ikke er til gene for tværgående trafik. Læs mere om vigepligt her.

Orientering i rundkørsel

Der er mange ting at være opmærksom på i en rundkørsel, og derfor er det mega vigtigt at orientere sig – grundigt! Når du kører frem mod rundkørslen, skal du orientere dig godt og sikre dig, at der ikke er tværgående trafik.

Når du kører ud af en rundkørsel, har du ubetinget vigepligt for eventuelle cyklister og fodgængere – så her skal du også orientere dig godt (spejl, spejl, skulder), inden du kører ud af rundkørslen.

Alle skal altid køre højre rundt i rundkørslen – altså imod urets retning. Fodgængere er undtaget af denne regel, så sørg for at orientere dig til begge sider.

Placering i rundkørsel

Faktisk er ordet “rundkørsel” slet ikke nævnt i Færdselsloven, og det efterlader mulighed for fortolkning, når det kommer til placering i rundkørslen. Din placering i rundkørslen afhænger af, hvor du skal køre fra.

Hvis du skal køre fra ad 1. vej (afkørsel) i rundkørslen, skal du følge samme procedure som ved et højresving:

 • Giv tegn med blinklyset allerede ved fremkørslen til rundkørslen, og placér dig så langt som muligt til højre. Under hele denne manøvre, skal du blinke til højre – fra fremkørslen, inde i rundkørslen og på vej ud ad første afkørsel.
 • Det er vigtigt, at du husker at orientere dig grundigt, før du kører ind i og ud af rundkørslen. Cykler, knallerter, el-løbehjul og lignende kan komme hurtigt, så kig grundigt i dine spejle og drej dit hoved over højre skulder, for at orientere dig i den blinde vinkel.

Hvis du skal fortsætte rundt i rundkørslen for at komme ud ad en anden afkørsel:

 • Der er straks lidt mere uenighed (også blandt køresagkyndige) hvad angår, hvordan man skal placere sig i en rundkørsel med flere spor, hvis men ud ad en anden afkørsel end den første (2. vej eller senere).
 • Det er naturligvis nemmere at komme ud af rundkørslen igen, når man kører i den højre (yderste) vognbane – og alle skal jo til højre ud af en rundkørsel. Måske er det derfor, at mange trafikanter konsekvent undlader at bruge den vognbane, der er tættest på “midterøen”.
 • Det betyder, at rundkørslens kapacitet ikke udnyttes optimalt, og det sinker trafikkens afvikling. Derfor er Vejdirektoratet kommet med en kampagne for at oplyse om kørsel i rundkørsler, hvor de opfordrer til at bruge vognbanen med bedst plads, hvis du ikke skal ud af første vej. Ingen vil køre i venstre bane – det er det helt modsatte problem, som på motorvejen, men Vejdirektoratet lover, at det venstre spor ikke bider.

Hvorfor har vi rundkørsler?

Der er mange grunde til, at rundkørsler er blevet et populært element set fra et trafikal infrastruktur-synspunkt. Rundkørslerne giver nemlig:

 • Hurtig og glidende afvikling af trafikken
 • Mindre luft- og støjforurening
 • Færre alvorlige sammenstød

Rundkørslerne giver en glidende afvikling af trafikken, hvorimod lyskryds kan være røde på tidspunkter, hvor der ikke er krydsende trafik. Det betyder færre unødvendige stop og start, hvilket igen giver mindre støj og forurening. På grund af den lave hastighed i rundkørslen betyder også, at eventuelle ulykker er mindre alvorlige end ved ulykker i trafikkryds, og det ser ud til, at den stigende mængde rundkørsler er en medvirkende årsag til, at antallet af dødsulykker er faldet de seneste år, da de har erstattet nogle af de farlige kryds.

Vejskiltene ved en rundkørsel

Advarselstavle, A16 – Rundkørsel

Advarselstavle, A16 - Rundkørsel

Påbudstavle, D12 – Påbudt kørselsretning i rundkørsel

Påbudstavle, D12 - Påbudt kørselsretning i rundkørsel

Se også denne video fra Vejdirektoratet:

Oftest stillede spørgsmål

Hvad er fartgrænsen i en rundkørsel?
Hvem skal køre først i en rundkørsel?
Hvordan skal man køre i en rundkørsel?
Image