×

Menu

Kontakt os
tlf. 60 83 98 89 eller
på mail info@lzk.dk

Vigepligtstavler

I trafikken finder du vigepligtstavler, der skal være med til at sikre, at alle følger de regler, der er gældende for den pågældende situation. Vigepligtstavler er opsat der, hvor eller hvorfra vigepligtsreglen, der er angivet på skiltet, gælder - men du skal være opmærksom på, at der kan være vigepligt, selvom der ikke er opsat en vigepligtstavle. For eksempel findes der ingen skilte for højre vigepligt.

Vigepligtstavler – Generel information

Trafikken er en jungle, og det kan være svært at vide, hvornår man skal give plads til den anden bil. Derfor er det vigtigt at kende vigepligtstavlerne – de er nemlig med til at sikre, at alle følger de samme regler for på den måde at undgå farlige situationer i trafikken. Der er mange forskellige vigepligtstavler i trafikken, og det kan være svært at holde styr på dem alle. Her ser vi nærmere på vigepligtstavlerne i trafikken. Vigepligtstavler er opsat der, hvor eller hvorfra reglen om vigepligt gælder. Vi kigger på, hvilke tavler der findes, og hvad de betyder.

De danske vigepligtstavler – Komplet oversigt over

Vigepligtstavler findes på steder, hvor man skal vige for andre trafikanter. Det kan være en ubetinget vigepligt, eller der kan være angivet en bestemt vigepligtsregel. På denne side kan du se samtlige vigepligtstavler i Danmark

Vigepligtstavle – B11: Ubetinget vigepligtSA

 

Vigepligtstavle - B11 - Ubetinget vigepligt

Dette skilt ses ofte sammen med hajtænder. Tavlen betyder, at trafikanter fra denne side har ubetinget vigepligt for al færdsel fra begge sider, når de skal ind på eller krydse vejen. Vær særligt opmærksom på vejens forløb.

Vigepligtstavle – B13: Stop

 

Vigepligtstavle - B13 - Stop

Fuldt stop. Det er en ekstra skærpet ubetinget vigepligt, hvor du skal holde helt stille, inden du må fortsætte fremkørsel – fx i kryds med dårligt udsyn eller over jernbanespor. Tavlen bruges normalt i kombination med en S 13 Stoplinje (jf. Færdselslovens § 55). Vær særligt opmærksom på vejens forløb.

Vigepligtstavle – B15: Sammenfletning

 

Vigepligtstavle - B15 - Sammenfletning

Denne vigepligtstavle angiver sammenfletning og opstilles fortrinsvis på sammenløb af kørebaner på motorvej samt motorvejstilkørsler. Her gælder flettereglerne, hvor trafikanter skal tage gensidigt hensyn for at lette trafikstrømmen (jf. § 18, stk. 3 og 4). Vær særligt opmærksom på vejens forløb.

Læs mere om: Sammenfletning

Vigepligtstavle – B16: Hovedvej

 

Vigepligtstavle - B16 - Hovedvej

Denne tavle angiver, at al færdsel fra sidevejene har ubetinget vigepligt (med mindre vigepligtstavle B 11, B 13 eller B 15 er sat op på hovedvejen). Der er desuden forbud mod parkering på kørebanen uden for tættere bebygget område (jf. § 29, stk. 3). Vær særligt opmærksom på vejens type.

Vigepligtstavle – B17: Hovedvej ophører

 

Vigepligtstavle - B17 - Hovedvej ophører

Reglerne for kørsel på hovedvej ophører. Vær særligt opmærksom på vejens type.

Vigepligtstavle – B18: Hold tilbage for modkørende trafik

 

Vigepligtstavle - B18 - Hold tilbage for modkørende

Modkørende færdsel har forkørselsret, og trafikanter må kun køre ind på strækningen, når de kan passere uden at tvinge modkørende trafik til at standse.

Vigepligtstavle – B19: Modkørende trafik skal holde tilbage

 

Vigepligtstavle - B19 - Modkørende skal holde tilbage

Oftest stillede spørgsmål

Image