På førstehjælpskurset bliver du undervist i følgende:

  • 4 timers førstehjælp ved hjertestop

Her bliver du undervist i selvstændigt og i samarbejde med andre, at kunne håndtere en voksen der er bevidstløs, du får guidelines for basal genoplivning samt at kunne give relevant førstehjælp til en voksen person.

  • 4 timers færdselsrelateret førstehjælp til bil/MC/traktor.

Her får du hjælpemidler til hvordan du handler ud fra førstehjælpens hovedpunkter og ABC-principperne samt kan udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med de typiske trafik- og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade.