×

Menu

Kontakt os
tlf. 60 83 98 89 eller
på mail info@lzk.dk

Ombytning af kørekort

Har du et kørekort fra et andet land kan du få et Dansk kørekort.

5 stjerner på Facebook
5 stjerner på Trustpilot

Ombytning af kørekort

Har du et kørekort fra et andet land kan du få et Dansk kørekort.

5 stjerner på Facebook
5 stjerner på Trustpilot

Har du et kørekort fra et ikke-EU land skal du blot op til teori- og en praktisk prøve. Det hjælper vi med.
English: If you have a driver license from a non-EU country, and you need to attend theory and practice exams – then we can help.

2 x kørelektioner
16 lovpligtige lektioner
Leje af bilen til køreprøven
Ubegrænset teorilektioner
– på et hold hos LZ køreskole

Værd at vide

DANISH: (For english, read below)

Ansøgning om ombytning
Hvis du vil ansøge om ombytning af dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, skal du henvende dig til en af landets kommuner.
Dokumentation for hvem du er
Når du indleverer din ansøgning til en af landets kommuner, skal du dokumentere din identitet. Du skal derfor medbringe dit eventuelt tidligere udstedte kørekort af EU-modellen eller dit gyldige pas. Hvis du ikke har det, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller andet egnet legitimation, samt billedlegitimation.

Det er vigtigt, at dit personnummer tydeligt fremgår af legitimationen. Ellers skal du medbringe et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor dit personnummer tydeligt fremgår.

Hvis du ikke har fået et personnummer, og din fødselsdato og dit navn ikke tydeligt fremgår af legitimationen, skal du medbringe et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor din fødselsdato og dit fødested tydeligt fremgår.

Hvis dit fulde og anvendte navn ikke fremgår af dine legitimationspapirer, kan du blive anmodet om at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregisteret.

Andre dokumenter du skal medbringe:

 • Dit kørekort.
 • Gyldig opholdstilladelse eller opholdsbevis, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger eller lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.
 • Lægeattest, som er udstedt af din egen læge, hvis dit kørekort ikke er udstedt på Færøerne, i Grønland eller i et EU- eller EØS-land.
 • Et godkendt pas foto
 • Hvis du ansøger i gruppe 1-ordningen, skal du i forbindelse med ansøgningen afgive en skriftlig erklæring på tro og love om, at du ikke har været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.
 • Hvis du ansøger i gruppe 2-ordningen, skal du i forbindelse med ansøgningen afgive en skriftlig erklæring på tro og love om at have haft og gjort brug af din førerret til kategori B (almindelig bil) i de seneste 2 år og afgive en skriftlig erklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

Oversættelse af kørekortet 
Du skal være opmærksom på, at kommunen har mulighed for at kræve en oversættelse af dit kørekort i forbindelse med en ombytningssag. Hvis kørekortet er udfærdiget med latinske bogstaver, eller der er tale om et kørekort fra et EU-land eller et EØS-land, vil en oversættelse som udgangspunkt ikke være nødvendig.

Oversættelsen skal være udført af en translatør eller en oversætter, der er godkendt af Rigspolitiet. Du skal selv afholde udgifterne til oversættelsen.

ENGLISH

Applying to exchange your driving license 
If you would like to apply to exchange your foreign driving license for a Danish driving licence, you need to contact one of the municipalities in the country.

Documentation to prove who you are 
When you submit your application to one of the municipalities in the country, you will have to document your identity. You must therefore bring your current EU driving license or a valid passport. If you do not have either of these, you must instead bring an original copy of your baptismal or birth certificate, your Health Insurance Card or some other suitable proof of identity along with a piece of photo identification.

It is important that your Civil Registration Number (CPR) is clearly displayed on your ID, otherwise you will need to bring an identification document issued by a public authority on which your Civil Registration Number is clearly displayed.

If you have not yet been issued a Civil Registration Number and your date of birth and your name are not clearly displayed on your ID, you must bring an identification document issued by a public authority on which your date and place of birth are clearly displayed.

If your full and correct name does not appear on your identification papers, you may be requested to document a change of name by presenting a wedding certificate, a certificate of name change or documentation of a filing with a marriage authority or national registration office.

Other documents you must bring with you:

 • Your current driving license.
 • A valid residence permit or other documentation of residence if you are not a citizen of Denmark or a Nordic country or are not authorised to reside in Denmark without permission.
 • A medical certificate issued by your own doctor, if your driving license was not issued in the Faroe Islands, Greenland or in an EU or EEA country.
 • A passport photo
 • If you are applying under the Group 1 scheme, when you apply you must provide a written declaration on honour that you have not had your driving license revoked within the last five years and, in addition, that your right to drive has not been restricted or made conditional in any way.
 • If you are applying under the Group 2 scheme, when you apply you must provide a written declaration on honour that you have had and have used your driving license for category B (regular car) within the last two years and also provide a written declaration on honour that you have not had your driving license revoked within the last five years and that your right to drive has not been restricted or made conditional in any way.

Translation of driving licenses 
Please note that the municipalities have a right to obtain a translation of your driving license. As a rule, a translation will be required unless the information on the driving license is printed in English or the driving license has been issued from an EU or an EEA country.

Did you know LZ also offers lessons in English? Click here to read more

Find ledige hold

Det er ikke muligt at tilmelde sig hold for ombytning af kørekort. Du bedes i stedet kontakte os på tlf. 60 83 98 89.

To start with process of exchanging your driving license, please call us on +45 60 83 98 89.

Over 200 anmeldelser

Se et udpluk af vores anmeldelser på Trustpilot.

Sofie Larsen
Super god køreskole

Super god køreskole, hvis du vil have nogle sjove måneder med god undervisning kan lz helt klart anbefales! Godt tip, tag Ivan som kørelærer, du kommer ikke til at fortryde det.

Kasper Bekker
Lz køreskole er en fantastisk…

Lz køreskole er en fantastisk køreskole, jeg vil klart anbefale dem, selvom man bruger masser af tid så har kørelærerne massere af tålmodighed og tid

Isabell Mirabella Meyer
Lz køreskole er en fantastisk…

Den absolut bedste køreskole!! Jeg ville ikke vælge nogen anden! Har haft den bedste oplevelse i mit liv her :D Jeg startede på kørekort 27 feb. 2019...

Sofie Frederiksen
Verdens bedste køreskole!

Uden tvivl verdens bedste køreskole. Jeg kan især anbefale skønne Loay som teorilærer og Camilla som den aller-bedste kørelærer.

Her holder vi undervisning

Her holder vi undervisning

Odense afdeling:

Østre Stationsvej 33, 2. sal
5000 Odense C (Den gamle banegård)

Gå til Google Maps Se billede af stedet

Se introvideo om ombytning af kørekort

Se vores video, hvor vi fortæller om ombytning af kørekort.

Humor, spas og latter er en fast del af kulturen

Når humøret er højt husker vi bedst, og der er intet vigtigere end at huske sine teoriregler.

Vil du have en uforpligtende
snak med LZ?

Intet problem. Du ringer blot på
tlf. 53869889