×

Menu

Kontakt os
tlf. 60 83 98 89 eller
på mail info@lzk.dk

Standsning og parkering

Standsning forbudt, parkeringsregler, hvad er forskellen på parkering og standsning? Parkering og standsning er to forskellige begreber, som mange ofte bliver forvirrede over. Dette blogindlæg vil derfor gennemgå reglerne for, hvornår du må standse og parkere din bil. Derudover forklarer vi også forskellen på de to ord, samt hvilken betydning de har for trafikken.

Regler for parkering og standsning

Parkering og standsning er to forskellige begreber, der ofte bliver forvekslet. I denne artikel vil vi kigge nærmere på, hvad de to ord betyder, og hvilke regler du skal kende, når du skal vide, hvor du må standse eller parkere din bil. Vi starter med at definere de to ord og derefter gennemgå reglerne for parkering og standsning på forskellige vejtyper. Hvis du vil læse mere om færdselsregler generelt, kan du med fordel besøge LZK.dk, hvor du blandt andet finder en ordbog, der forklarer de fleste af begreberne i trafikken.

Hvad er en standsning?

En standsning er, hvis du hensætter bilen i mindre end 3 minutter. Det spiller ingen rolle, om der er fører i bilen, eller hvad du i øvrigt foretager dig i løbet af standsningen; af- og pålæsning, ind- og udstigning eller andet. Det skal dog nævnes, at der – i Færdselslovens forstand – ikke er tale om en standsning, hvis man er nødt til at holde stille som led i en manøvre eller i tæt trafik.

Hvad er en parkering?

En parkering er, hvis du hensætter bilen i mere end 3 minutter. Her spiller det heller ingen rolle, om der er fører i bilen eller ej. Der er altid parkering forbudt, hvis der er standsningsforbud.

Parkering og standsning forbudt skilt

Hvordan ser standsning og parkering skilte ud? Her kan du se forbuds-, under- og oplysningstavler for parkering og standsning.

Forbudstavler og undertavler, der indikerer standsnings- eller parkeringsforbud:

C 61 Standsning forbudt skilt

Forbudstavle-C61-Standsning-forbudt

Denne forbudstavle indikerer, at al standsning på kørebanen (der ikke er af hensyn til den øvrige trafik) er forbudt. Forbuddet gælder i kørselsretningen i den vejside, hvor skiltet er opsat, og gælder frem til næste vejkryds, hvis andet ikke er angivet.

C 62 Parkering forbudt skilt

Forbudstavle-C62-Parkering-forbudt

Denne forbudstavle indikerer, at al parkering på kørebanen er forbudt. Forbuddet gælder i kørselsretningen i den vejside, hvor skiltet er opsat, og gælder frem til næste vejkryds, hvis andet ikke er angivet.

Undertavler for parkerings- og standsningsforbud

Disse undertavler angiver, hvor forbuddet gælder fra og til. Længden på strækningen, hvor forbuddet gælder, kan også angives ved pilespidserne.

UC 60.1 angiver, at forbuddet gælder både før og efter tavlen

Undertavle-til-forbudstavle-UC60.1

UC 60.2 angiver, at forbuddet begynder ved tavlen (herfra)

 Undertavle-til-forbudstavle-UC60.2

UC 60.3 angiver, at forbuddet ophører ved tavlen (hertil)

 Undertavle-til-forbudstavle-UC60.3

UC 60.6 angiver parkeringsforbud på rabat

 Undertavle-til-forbudstavle-UC60.6

UC 60.5 angiver standsningsforbud på rabat

 Undertavle-til-forbudstavle-UC60.5

Færdselstavler der oplyser om regler for standsning og parkering

Oplysningstavler, der indikerer standsnings- eller parkeringsforbud:

E 68 er en zonetavle; den kan blandt andet indikere en zone med parkeringsforbud eller en zone med standsningsforbud

Oplysningstavle-E68-Zone-med-parkering-forbudt

Der findes naturligvis også skilte, som indikerer, at parkering er tilladt:

E 33.1 og E 33.2 angiver et areal (udendørs eller indendørs), som er beregnet til parkering

 Oplysningstavle-E33-1-ParkeringOplysningstavle-E33-2-Parkering-indendoers

Standsningsforbud uden skiltning

Det er dog ikke altid anvist med skiltning, hvor der er standsningsforbud. Det kan altså sagtens være forbudt at standse, selvom der ikke er et skilt. En ubrudt gul linje i vejsiden (ofte på kantstenen) indikerer, at standsning og parkering er forbudt. En punkteret (stiplet) gul linje indikerer, at parkering er forbudt, men standsning i mindre end 3 minutter er tilladt. Derudover er der altid standsningsforbud på motorveje og motortrafikveje og parkeringsforbud på hovedveje.

Standsning og parkering forbudt: Her må du hverken standse eller parkere

Du må aldrig standse eller parkere:

 • på en måde eller på et sted, hvor det er til ulempe eller fare for den øvrige færdsel
 • i venstre side af vejen (veje med ensrettet færdsel og mindre befærdede veje er undtaget)
 • på cykelstier
 • mindre end 5 meter før et fodgængerfelt – med mindre du selvfølgelig holder tilbage for en fodgænger
 • mindre end 5 meter fra udkørslen fra en cykelsti
 • mindre end 12 meter før eller efter et busstoppested
 • i vejkryds eller mindre end 10 meter fra vejkryds (målt fra nærmeste kant af den tværgående kørebane eller cykelsti)
 • på en jernbaneoverkørsel, og indenfor 30 meter fra jernbaneoverkørslen er der parkeringsforbud
 • på en bro over en motorvej
 • i viadukter og tunneller
 • i nærheden af en bakketop
 • i eller ved vejsving med dårligt udsyn
 • så bilen dækker for en færdselstavle
 • i et krybespor
 • hvor der er afmærket plads for taxier
 • foran ind- og udkørsler, så der ikke er fri passage
 • så tæt på et andet køretøj, at det ikke kan lade sig gøre at komme hen til køretøjet eller køre væk fra stedet
 • på en handicapparkeringsplads – med mindre du har en tilladelse
 • på siden af et andet køretøj, som holder i vejkanten
 • på spærreflader, helleanlæg, midterrabat, cykelstier, gangstier og lignende
 • på motorveje
 • på motortrafikveje

Parkering forbudt: Her må du standse, men ikke parkere

Du må gerne standse (i under 3 minutter), men ikke parkere, hvor:

 • der er opsat færdselstavler, der indikerer parkeringsforbud
 • der er en stiplet gul linje i vejsiden eller på kantstenen
 • du holder foran en port eller indkørsel, hvor du vanskeliggør ind- og udkørsel herfra
 • du holder ved siden af et andet køretøj, som allerede holder i vejkanten
 • der er mindre end 30 meter til en jernbaneoverkørsel
 • du holder så tæt på et andet køretøj, at det ikke kan lade sig gøre at komme hen til dette køretøj eller køre det væk fra stedet
 • der er hovedvej udenfor tættere bebygget område

Særlige områder og særlige tilfælde

 motorvej og motortrafikvej er standsning og parkering altid forbudt, selvom det ikke er skiltet. På hovedvej er standsning tilladt, men parkering forbudt, og på landevej er både standsning og parkering tilladt – hvis der ikke er færdselstavler, som indikerer andet.

Når du igen vil fortsætte kørslen efter en standsning eller parkering i vejsiden, har du ubetinget vigepligt for den øvrige trafik, og du skal blinke, inden du kører ud på vejbanen igen.

Læs også om: Højre vigepligt

Standsning og parkering i byzone

Når du er i en byzone, er der desuden standsnings- og parkeringsforbud i yderrabatten samt på fortove – med mindre kommunen har valgt at tillade parkering på fortove i byerne; i så fald vil det fremgå af skiltning eller optegnede parkeringsbåse.

Oftest stillede spørgsmål

Hvad er standsning?
Hvad er parkering?
Hvornår er standsning forbudt?
Hvad er forskellen på standsning og parkering?
Image