×

Menu

Kontakt os
tlf. 60 83 98 89 eller
på mail info@lzk.dk

Ubetinget frakendelse af kørekort

Kørekortet er ikke en ret – det er et privilegium og et ansvar. Som bilist er det din pligt at overholde reglerne på vejen for at sikre, at du beskytter dig selv og andre trafikanter. Overtrædelser kan have alvorlige konsekvenser, herunder ubetinget frakendelse af kørekortet. Men hvad betyder det egentlig, og hvornår kan det ske?

Hvad er ubetinget frakendelse af kørekort?

En ubetinget frakendelse af kørekortet vil sige, at dit kørekort skal overdrages til politiet. Du kan først få din førerret tilbage efter en frakendelsesperiode, som politiet fastsætter. Mens en betinget frakendelse lader dig beholde din førerret, betyder en ubetinget frakendelse, at dit kørekort er inddraget for en bestemt periode uden mulighed for kørsel i mellemtiden.

Typisk er der tale om en ubetinget frakendelse af kørekort i 3 år. Når frakendelsestiden er overstået, skal du bestå en kontrollerende køreprøve for at generhverve dit kørekort. Hvis din førerret har været frakendt i en periode på tre år eller derover, vil denne generhvervelse dog “kun” give dig kategori B kørekort (alm bil) tilbage, og ikke andre kategorier, som du måtte have i dit gamle kørekort.

Årsager til ubetinget frakendelse af kørekort

 1. Alkohol: Alkohol og kørsel er en farlig kombination. I Danmark tages der meget strenge forholdsregler mod spirituskørsel. Hvis du bliver taget for at køre med en promille, der ligger væsentligt over det tilladte, kan det resultere i ubetinget frakendelse af dit kørekort.
 1. Fart: Overtrædelse af hastighedsgrænserne med mere end 100% fører til en ubetinget frakendelse og en klækkelig fartbøde. Du kan læse alt om fartbøder ved at klikke på linket. På den måde kan kørsel med ekstremt høje hastigheder på veje med lav fartgrænse være en direkte billet til at miste dit kørekort.
 1. Gentagne forseelser: Hvis du har begået flere alvorlige trafikforseelser inden for en kort periode, kan det også resultere i en ubetinget frakendelse.

Hvornår får man ubetinget frakendelse af kørekort?

Du kan få kørekortet frakendt ubetinget, hvis du:

 • Kører i beruset tilstand med en promille over 1,20.
 • Bevidst skader andre personer eller ejendom, udgør en fare eller kører ekstraordinært hensynsløst.
 • Har haft en tidligere betinget frakendelse og overtræder reglerne igen indenfor prøvetiden.
 • Får seks klip i kortet løbet af tre år.

I ekstreme tilfælde kan du miste retten til at køre permanent. Dette kan indtræffe, hvis du:

 • Begår alvorlige kørselsfejl.
 • Er årsag til svære personskader.
 • Gentagne gange overtræder færdselsloven på en måde, hvor en permanent frakendelse vurderes nødvendig for trafiksikkerheden.
 • Vanvidskørsel

Ubetinget frakendelse af kørekort generhvervelse

Når frakendelsestiden er overstået, har du mulighed for at generhverve din førerret. Generhvervelse af kørekortet efter ubetinget frakendelse kræver en kombination af teoriundervisning, praktisk undervisning og en bestået køreprøve. Dette er for at sikre, at den person, der får sit kørekort tilbage, er fuldt forberedt og klar til at køre sikkert på vejene igen.

At miste sit kørekort ubetinget kan være en øjenåbner og en påmindelse om, at vores handlinger på vejen har konsekvenser. For at undgå denne uheldige situation er det vigtigt altid at køre ansvarligt og respektere trafikreglerne. Vejene er sikrere, når vi alle gør vores del.

Ubetinget frakendelse af kørekort alkohol

Alkohol på vejene kan have skæbnesvangre konsekvenser, og derfor er der stramme regler omkring spirituskørsel i Danmark. En af de metoder, der bliver brugt til at forebygge promillekørsel, er en alkolås.

Promille 1,2-2,0‰

Bliver du stoppet af politiet med en promille i dette interval, risikerer du:

 • Ubetinget frakendelse af kørekortet i mindst 3 år.
 • En bøde svarende til en månedsløn og 20 dages betinget fængsel.
 • Ved gentagelse: op til 10 års frakendelse og 50 dages ubetinget fængsel.
 • Obligatorisk ANT-kursus på 12 timer til 3.200 kr.
 • Ved to overtrædelser indenfor 3 år: konfiskation af køretøjet.

Promille over 2,0‰

 • Mindst 3 års frakendelse af kørekortet.
 • Efterfølgende prøvetid på 2 år med alkolås eller vent to år yderligere med at generhverve kørekort.
 • Gennemført ANT-kursus kræves før generhvervelse.
 • 20 dages betinget fængsel
 • Bøde svarende til en månedsløn
 • Risiko for at få dit køretøj konfiskeret.

Frakendelse af kørekort pga. spirituskørsel

Er du blevet frakendt dit kørekort ubetinget på grund af spritkørsel, kan alkolåsordningen komme på tale. Processen omkring ordningen inkluderer:

 • Ansøgning om deltagelse i alkolåsordningen.
 • Gennemførelse af et Alkohol-, Narko- og Trafikkursus (ANT-kursus).
 • Kontrollerende køreprøve, både teoretisk og praktisk.
 • Anskaffelse af en alkolås fra en certificeret leverandør.
 • For at komme i betragtning skal relevante dokumenter afleveres til kommunen, hvorefter de sender sagen til politiet for godkendelse.

Ubetinget frakendelse af kørekort fart

Hvis du kører mere end 100% for hurtigt OG kører mere end 100 km/t, hvis du kører væddeløb eller hensynsløst eller kører over 200 km/t, får du frakendt kørekortet ubetinget.

Vigtig viden om ubetinget frakendelse af kørekort – især til nye bilister

Som ny bilist er reglerne skrappere ved grove overtrædelser af færdselsloven. I de første 3 år med nyt kørekort kan et kørselsforbud gives ved blot 2 klip i kørekortet. Kørselsforbud kan også gives ved spirituskørsel, overskridelse af hastighedsgrænserne eller farlig kørsel. Kørselsforbud betyder, at du ikke må køre bil, før du har gennemført obligatorisk undervisning samt bestået både en teori- og køreprøve.

Når kørselsforbuddet udløber, kan du generhverve din førerret. Efter et kørselsforbud er det et krav, at du gennemfører mindst 8 teorilektioner á 45 minutter i et teorilokale samt minimum 8 kørelektioner á 45 minutter med en kørelærer.

Oftest stillede spørgsmål

Hvad er forskellen på betinget og ubetinget frakendelse?
Image